10 finalister nominerade till Årets Stockholmsbyggnad 2017

25 april 2017
Nyheter

Det har byggts mycket i Stockholm under det gångna året, och nu är tiden inne att utse Årets Stockholmsbyggnad 2017. 10 finalister har valts ut, och allmänheten kan nu rösta på sin favorit . Information om hur man röstar finns längst ner i detta blogginlägg.

 

1. Bro över Rinkebystråket

Bro över Rinkebystråket

Projekt: Bro över Rinkebystråket
Typ av projekt: Bro
Adress: Rinkebystråket
Stadsdel: Rinkeby
Byggherre: Stockholms stad
Arkitekt: & Rundquist
Ägare: Stockholms stad

Beskrivning

Rinkebystråket är en omvandling av en nedsänkt, trafikseparerad bilgata till gångstråk med butiker och verksamheter. Det ställer också nya krav på broar över gatan. De ska vara en plats och inte bara en passage och dessutom samverka med gångstråket.

Den nya bron är en lätt stålbro, som en vacker, exotisk insekt, med tunn brobana, genomsiktligt räcke och uppbruten, perforerad undersida belyst inifrån. Skalet är mässingsfärgat. Bron har tre spann med en sammanlagd längd av 32 meter. Bredden är större på brons mitt och inbjuder till att stanna till där.

Juryns kommentar

Ingenjörskonst möter arkitektur med mänsklig utgångspunkt. Bron ger trafiksepareringen ett nytt ansikte och därmed också nya möjligheter. Den är anpassad efter de boendes behov med sin mötesplats på mitten. Den stärker områdets identitet med ett skulpturalt uttryck. Enkelt, tydligt och fantasifullt.

  

2. Flerbostadshus Vällingby

Flerbostadshus i Vällingby

Fakta

Projekt: Flerbostadshus, Vällingby
Typ av projekt: Flerbostadshus
Fastighet: Stämpelfärgen 3
Adress: Härjedalsgatan 17
Stadsdel: Vällingby
Byggherre: Svenska Bostäder/Karin Ståhl
Arkitekt: Vera
Ägare: Svenska Bostäder

Beskrivning

På en kulle norr om Vällingby centrum ligger Solursparken. Här finns också tidstypiska bostadshus från1950-talet, både terrasshus och punkthus, som ansluter väl till terrängen. På kullens norrsida låg tidigare en teknikbyggnad för Svenska Bostäders förvaltning. Här har tre nya bostadshus med putsade fasader byggts.

De anknyter till omgivningens typologi. I grunden är de utdragna punkthus med ett enda trapphus. De trappar upp efter terrängen i 3–5 våningar och släpper ner ljus på gatan samtidigt som de ger siktlinjer uppmot kullen. Trapphuset är förlängt till en korridor som betjänar upp till sex lägenheter per våningsplan. På gavlarna med fönster från tre håll ligger fyrarummare. Däremellan ligger enkelsidiga ettor och tvåor. Under husen finns ett gemensamt garage.

Juryns kommentar

Tre nya bostadshus som är väl inpassade i sin närmiljö och i terrängen. De är goda exempel på smart och välbyggd vardagsarkitektur. De har identitet men gör sig inte till. Ett utmärkt sätt att möta behovet av bostäder i befintliga miljöer med enkelhet och ändå med kvalitet.

 

3. Förskolan Ferdinand

Fakta

Projekt: Förskolan Ferdinand
Typ av projekt: Förskola
Fastighet: Domarudden 1
Adress: Jaktgatan 38–40
Stadsdel: Östermalm
Byggherre: Wallenstam
Arkitekt: Vera
Ägare: Stockholms stad

Beskrivning

Centralt i Norra Djurgårdsstaden ligger den bevarade gasklockan och gasverkets kontorsvilla i en befintlig park med uppvuxna träd, den enda i området. Här har en förskola för 75 barn byggts i suterrängläge med lekgård på taket i anslutning till parken.

Entréerna ligger i nischer i varsin ända av gatufasaden, vilket ger plats för barnen att samlas utomhus innan de ger sig ut på trottoaren.

Lekrummen ligger ljust längs gatufasaden medan en större samlingssal längre in får överljus från en lanternin som reser sig som en lekskulptur på gården.

Bottenvåningens snickerier mot gatan har varm träfärg som kröns av en tre meter hög mur i svarta matrisgjutna betongblock som anknyter till parkens stödmurar i granit och betong.

Juryns kommentar

Roligt och lekfullt, samtidigt allvarligt och sakligt. Den balanserar varsamt det hårda med det mjuka och det offentliga med det informella. Förskolan tar fint hand om platsen och anknyter till såväl naturen som gatan.

 

4. Grythundsgatan 5-11

Grythundsgatan

Fakta

Projekt: Grythundsgatan 5–11
Typ av projekt: Flerbostadshus
Fastighet: Stora Sjöfallet 3
Adress: Grythundsgatan 5–11/Husarviksgatan 16 A/Jaktgatan 37–41
Stadsdel: Hjorthagen
Byggherre: Wallenstam
Arkitekt: Vera
Ägare: Stockholms stad

Beskrivning

Tre kubiska, kompakta hus med olika fasadutformning innehåller sammanlagt 121 lägenheter med hyresrätt. Liksom Bobergs gasverksbyggnader är de tydliga solitärer med gemensamma proportioner och hela balkongfasader.

Hus 3, närmast Husarviken, har balkongfasader i mörklaserad karosseripanel och husfasader i stående tegelskift med inslag av glaserat tegel.

Hus 4 har balkongräcken av mörkgrön sträckmetall och olika gröna kulörer som ska ge en illusorisk naturupplevelse.

Hus 5 har en reducerad klassicism i vitgrå puts, balkongkolonnad och entré med granitomfattning. Alla husen är punkthus med 4,10 respektive 6 lägenheter per plan. Lägenheterna är till stor del enkelsidiga ettor och tvåor.

Juryns kommentar

De tre husen skapar en ensemble av delvis disparata byggnader, men som i sina volymer bidrar till en helhet i det annars varierade området. En stringent arkitektur med fint utförda detaljer som ger många intryck. Enkelt, konsekvent och med få komponenter.

 

5. Husarviksgatan 16


Fakta

Projekt: Husarviksgatan 16
Typ av projekt: Flerbostadshus
Fastighet: Stora Sjöfallet 2
Adress: Husarviksgatan 16
Stadsdel: Hjorthagen
Byggherre: Brf Strandparken/Victor Hanson AB
Arkitekt: JoliArk
Ägare: Stockholms stad

Beskrivning

I bästa läge i Norra Djurgårdsstaden med Husarviken nedanför och nationalstadsparken på andra sidan ligger 30 radhusliknande lägenheter i två huskroppar. I suterrängläge finns enkelsidiga ettor med entrékorridor i bakkanten.

På marknivå ligger större enplanslägenheter och överst, nådda via en loftgång, smalare etagelägenheter med takterrass.

Lägenheternas storlek kan läsas av i balkongfronterna. Arkitekturen är rätvinkligt enkel i kraftiga betongelement. Takterrassen nås via uppvikta flikar i betongen som samtidigt skapar en södervänd yta för solceller.

Loftgången mot gården är en fristående konstruktion med entrébalkong närmast huset och gallerdurk längst ut.

Juryns kommentar

Enkla och vackert utförda radhusliknande bostäder med utsikt över Husarviken och nationalstadsparken. Stringent och elegant med få komponenter och samtidigt funktionellt med finess. Skicklig arkitektur med få och väl redovisade material med betongen i centrum. 

 

6. Kungliga Musikhögskolan

Fakta

Projekt: Kungliga Musikhögskolan
Typ av projekt: Parkeringsbyggnad
Fastighet: Svea Artilleri 12
Adress: Valhallavägen 99
Stadsdel: Ladugårdsgärdet
Byggherre: Akademiska Hus/Malin Erixon
Arkitekt: Aix
Ägare: Akademiska Hus AB

Beskrivning

Musikhögskolan låg sedan 1950-talet i alltför trånga byggnader inpassade mellan det så kallade Stalletablissemangets byggnadsminnesmärkta byggnader.

Den nya anläggningen består av tre delar: en ny smalflygelbyggnad som skärm mot Lidingövägen med entréportik, stallet från 1886 som används som bibliotek och det största guldskimrande glashuset med foajé och publika konsertsalar.

Glashusets kommunikationer ligger i fasad för att synliggöra verksamheten. Här finns restaurang och entré till biblioteket och härifrån når man konsertsalarna med deras olika utformning för olika slags musik.

Gestaltningsteman är rytm och mässing med guldskimmer. Interiören är tänkt som en musikverkstad med enkla material som vitlaserad plywood.

Juryns kommentar

En monumental byggnad som tar plats, och samtidigt gör musikhögskolan och dess viktiga innehåll mer tillgänglig för allmänheten. Fasaderna anspelar på rytmik och saklighet med guldkant. Anläggningen är en välkomponerad blandning av gammalt och nytt där den gamla stallbyggnaden integrerats på ett fint sätt.

 

7. Modellvillan

 

Fakta

Projekt: Modellvillan
Typ av projekt: Flerbostadshus
Fastighet: Modellvillan 21
Adress: Gamla Tyresövägen 310
Stadsdel: Enskededalen
Byggherre: Titania
Arkitekt: Arkitema
Ägare: Titania

Beskrivning

Längs Gamla Tyresövägen i kanten av Enskededalens småhusområde ligger några små, mera stadsmässiga flerbostadshus från 1920-talet.

Ett av dem hade en envånings utbyggnad för verksamheter som nu rivits och ersatts med ett kompakt bostadshus med åtta lägenheter, fyra små ettor på bottenvåningen och fyra något större etagelägenheter med en övervåning med takkupor i det brant lutande taket.

Fasaden är i lärkträ som vartefter kommer att gråna. Det befintliga huset har samtidigt totalrenoverats.

Juryns kommentar

Ett modigt materialval. I byggnaden finns en tydlig koppling mellan såväl det gamla och det nya, som skalorna i omgivningen. Den är till synes enkel men med finess, den tar plats utan att dominera.

 

8. Radhus Schlytersvägen

Fakta

Projekt: Radhus, Schlytersvägen
Typ av projekt: Radhus
Fastighet: Staven 6
Adress: Schlytersvägen 5, 7 och 9
Stadsdel: Aspudden
Byggherre: Boform
Arkitekt: SR-K AB (Scott Rasmusson Källander)
Ägare: Brf Ferdinand

Beskrivning

Längst ut och längst upp i Aspudden, på gränsen till Gröndal, övergår lamellhusen från 1940-talet i en heterogen egnahemsbebyggelse.

På platsen för tre egnahem från 1940-talet har här byggts tre radhus med vardera fem lägenheter på mellan 107 och 153 kvm.

Utsikten är milsvid. De parallella längorna och sadeltaksformen har radhusen gemensamt med lamellhusen intill, men med sin ovanliga planlösning och utsökta detaljutformning är de en del av Aspuddens allt starkare hipphetsfaktor.

Genom halvplansförskjutningar mellan husets sidor fås rumshöjder från 2,4 till 3,6 meter. Fönstren är stora, ytterligare förstärkt av det överstora runda fönstret till loftet/vardagsrummet.

Den putsade volymen är skarpskuren, utan taksprång, och taket är ett brädtak.

Juryns kommentar

 Tre radhuslängor i fint samspel med omgivningen som också bidrar till ett samtida uttryck i Aspudden. De är solitärer som samtidigt smälter in och berör, både på nära håll och på distans. Utförandet är rent och sakligt men med en twist. Husen betraktas med ett leende på läpparna.

 

9. Stockholm Continental

Stockholm Continental

Fakta

Projekt: Stockholm Continental vid Centralstationen
Typ av projekt: Hotell, station och bostäder
Fastighet: Orgelpipan 6
Adress: Vasagatan 22
Stadsdel: Norrmalm
Byggherre: Jernhusen
Arkitekt: 3XN
Ägare: Jernhusen

Beskrivning

Till järnvägsstationen hör av tradition ett hotell. På platsen för det tidigare Hotel Continental har det här projektet åstadkommit en kraftigt ökad exploatering av en attraktiv tomt.

Funktionen är synnerligen komplex: förutom hotell med lobby och restaurang finns här nedgång till T-bana och ny järnvägsstation och överst exklusiva bostäder.

Det kompakt bebyggda kvarteret har delats upp i fyra separata byggnadskroppar med olika höjd, anpassad till omgivningen på husets olika sidor. Tre av kropparna har takterrasser.

Med ett snitt genom huset formas en överljusbelyst offentlig passage. Den yttre gestalten är tidsenlig: lutande fasader och fönster som hoppar i sidled. Fasadmaterialet är kalksten.

Juryns kommentar

Ett hus som väcker känslor och tar plats i det offentliga rummet. Ett nav som sätter stadens befintliga och nya flöden i spel. Komplexa lösningar och funktioner som kopplar samman staden både vertikalt och horisontellt. En byggnad för både rörelse och möten.

 

10. Tillfällig saluhall Östermalmstorg

Tillfällig Saluhall Östermalmstorg

Fakta

Projekt: Tillfällig saluhall Östermalmstorg
Typ av projekt: Verksamheter
Fastighet: Östermalm 2:118
Adress: Östermalmstorg
Stadsdel: Östermalm
Byggherre: Fastighetskontoret/Marie Dowald
Arkitekt: Tengbomgruppen
Ägare: Stockholms stad

Beskrivning

Ferdinand Bobergs Östermalms saluhall från 1888 är stängd i två år för upprustning och utveckling. Under tiden har en tillfällig saluhall byggts på torget.

Valet av en prefabricerad träkonstruktion var naturligt både för att det är lätt, miljövänligt, demonterbart och återanvändbart på annan plats och för annan funktion. Entréer på byggnadens alla fyra sidor gör att gångflödena över torget inte hindras utan tvärtom görs mer lockande.

Sydvästra hörnet och sydöstra fasaden är uppglasade och ger utblickar och inblickar.

Övre delen av hallen är av kanalplast som släpper in ljus och lyser som en lykta i mörkret.

Antalet besökare har nästan fördubblats jämfört med den gamla hallen (till 56 000 per vecka) och omsättningen har ökat med upp till 50 procent.

Juryns kommentar

Den tillfälliga saluhallen är ett spännande grepp som gett oanade effekter. Arkitekturen och placeringen bidrar till att stärka torget trots att stadsrummet byggts igen. Byggnaden är stor och lyser som en lykta på kvällen. Den står nästan lite i vägen, den väcker nyfikenhet och människor lockas in i en oväntad miljö. Djärvt och funktionellt, enkelt och elegant.

(Text och bilder är hämtade från Stockholms Stads webbplats)

 

Intressanta byggnadsverk allihop! Förhoppningsvis kommer lika mycket tanke och engagemang att läggas på att förvalta dem som att bygga dem. Nu blir det spännande att se vilket av dem ni husnördar röstar på!

 

Så här röstar du:

 

Röstningen är avslutad. Se resultatet här.