Vy över Änggårdsbergen

115 000 obebyggda tomter trots bostadsbristen

Att bostadsbristen är stor kan väl knappast ha undgått någon. Men visste ni att det trots det skriande behovet av bostäder finns så mycket som 115 000 obebyggda tomter för småhus i Sverige? Flest obebyggda tomter finns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Den allra största andelen av dessa återfinns i Västra Götalandsregionen där 12 894 tomter väntar på att bli bebyggda. Därefter kommer Skåne län och Stockholms län med 12 513 respektive 11 105 obebyggda småhustomter. Uppgifterna kommer ifrån Lantmäteriet som gjort en sammanställning av alla obebyggda tomter i landets samtliga kommuner.

Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet tror att det till stor del beror på att det på grund av de höga byggkostnaderna fortfarande är dyrare att bygga nytt än att köpa ett begagnat småhus.  En obebyggd tomt är också billig att äga, medans värdet på dem ökar i rasande fart.

– En förklaring till att många tomter har stått obebyggda i flera år i kommuner med stor bostadsbrist är att ägarna inte väljer att låta bebygga eller sälja sina tomter. En bidragande orsak kan vara att fastighetsskatten för en obebyggd tomt endast är en procent av taxeringsvärdet medan värdestegringen på dessa orter har varit betydande“, säger Henrik Roos.

Läs hela artikeln på Lantmäteriets hemsida

Malin Alstersjö
ma@sustend.se