Blåsor på målad träfasad

3 orsaker till blåsorna på din målade fasad

Under sommaren så är det många fastighetsägare med både nymålade fasader, och sådana som målades för länge sedan, som förbryllade upptäcker hur fasaden börjar bubbla och få små blåsor. Hur kommer detta sig? Låt oss titta lite närmare på blåsorna, och varför de uppkommer.

Blåsor på målad träfasad kan delas in i tre kategorier:

 

Solvärmeblåsor

Solvärmeblåsor uppkommer då solen värmt upp fasaden för mycket före målning, eller ligger på för hårt under torkningsprocessen. Om torkprocessen går för snabbt förgasas även lösningsmedlet i färgen för snabbt vilket kan resultera i blåsor. Det är också av stor vikt vilken typ av färg som används vid målningen. Färg av sämre kvalitet är extra känslig för att utsättas för hög solvärme eftersom den tenderar att torka fortare på ytan och snabbt bildar en tät hinna. Under hinnan förgasar sig den färg som inte hunnit torka och blåsor uppkommer. Det är också vanligare med blåsor över knastar i träet eftersom färgen där inte fäster lika väl.

 “Färgens uppgift är att skydda träfasaden. Att målning sker med rätt färg, på rätt sätt och med rätt förutsättningar är a och o för att skyddet ska bli fullgott.”

Blåsor av denna typ känns igen på att de är tunna och mjuka, och vanligen klibbiga på insidan om man öppnar dem.

Fuktblåsor

Fuktblåsor i färgen uppkommer när fukt blir instängd bakom färgskiktet. Det är därför mycket viktigt att kontrollera att träet är tillräckligt torrt när målningen utförs. Skulle det finnas fukt kvar i träet när fasaden målas och färgen inte tillåter fukten att diffundera ut genom färgskiktet så släpper färgen från underlaget och det bildas blåsor. Moderna färger är dock mycket bättre på att släppa igenom fukt som kommer inifrån, vilket innebär att denna typ av blåsbildning är vanligare vid målning med äldre färgtyper.

Om man öppnar en fuktblåsa så syns det ofta hur fibrer från träet sitter kvar på färgflagans baksida.

Gasblåsor/linoljeblåsor

Linoljeblåsor kan uppkomma vid ommålning, lång tid efter att fasaden målades första gången. Faktum är att fasaden kan ha målats om flera gånger utan problem. Gamla underliggande lager av linoljefärg kan innehålla ohärdad linolja som efter ommålning kan orsaka blåsbildning.  Vid stark solvärme och hög fuktighet kan denna brytas ner och bilda gaser som ansamlas i gränsskiktet mellan den gamla och nya färgen, där blåsor således bildas.

På träfasader som värms upp av solen kan dessutom gammal kåda som finns i träet värmas upp så pass att orsakar blåsor. Kådan bildar droppar som trycker ut färgen och eftersom färgen inte får fäste på kådan bildas blåsor runt kåddropparna.

 

Tips från Sustend:

 

Välj en kompetent entreprenör!

Färgens uppgift är att skydda träfasaden. Att målning sker med rätt färg, på rätt sätt och med rätt förutsättningar är a och o för att skyddet ska bli fullgott. Säkerställ alltid att den entreprenör du anlitar för målningsarbeten, stora som små, har tillräcklig kompetens och erfarenhet. Ett målningsarbete som inte utförs korrekt genom hela processen kan bli mycket kostsamt.

För större målningsarbeten – Anlita en byggledare tidigt!

Gäller det större målningsarbeten som ommålning av en hel fasad eller alla fastighetens fönster och dörrar, ta det säkra före det osäkra och anlita en byggledare. En bra byggledare kvalitetssäkrar hela projektet genom att se till att rätt färg väljs, underarbetet blir ordentligt utfört och målningen sker på ett korrekt sätt. Då får du kvalitet rakt igenom, från start till mål. Anlita byggledaren tidigt i processen, för att undvika vanliga fallgropar.

Glöm inte slutbesiktningen!

Sist men inte minst – Är målningsarbetet redan genomfört? Då bör det slutbesiktigas av en oberoende besiktningsman. En slutbesiktning ger ett kvitto på hur väl arbetet är genomfört, och säkerställer att eventuella anmärkningar åtgärdas. Hör av dig till oss så gör vi en slutbesiktning!

Malin Alstersjö
ma@sustend.se