8 stora problem Airbnb kan orsaka för bostadsrättsföreningar

Att hjälpa människor från hela världen att hyra eller hyra ut en bostad under några dagar är en fantastisk affärsidé. Antalet uthyrningar via förmedlingstjänsten Airbnb har fullkomligen exploderat på mycket kort tid. Möjligheten att hitta boende till ett rimligt pris gör det möjligt att se sig om i världen på en budget som hotellvistelser inte skulle tillåta. Syftet med detta blogginlägg är absolut inte att förringa de fantastiska möjligheter som Airbnb skapar. Men som allt annat som först kan verka uteslutande positivt har denna typ av korttidsuthyrning också många nackdelar som det är lätt att förbise.

Dear Berlin guests! Do not use Airbnb!
I flera storstäder, bland annat Berlin, har korttidsuthyrningarna börjat ställa till problem. Bild: CREATIVE COMMONS (CC BY 2.0)

Airbnb har fått bostadsrättsföreningar ändrar i sina stadgar

Många bostadsrättsföreningar har på grund av airbnb och liknande tjänster plötsligt behövt hantera oförutsedda situationer. Vissa har infört rutiner och regler som ökar styrelsens kontroll över vilka gästerna är samt hur mycket lägenheten får hyras ut under ett och samma år, men många har också bestämt sig för att inte tillåta denna typ av korttidsuthyrning överhuvudtaget. En vanlig reaktion bland dem som gärna vill hyra ut sin lägenhet är då att styrelsen är alltför kontrollerande och ogin. Men är det så? Eller är det helt enkelt en styrelse som tar sitt uppdrag på allvar, tar ansvar för förvaltningen och bevakar samtliga medlemmars intressen.

Det handlar inte bara om merarbete för styrelsen och olägenheter för grannarna, utan även sådant som kan medföra stora ekonomiska konsekvenser för hela bostadsrättsföreningen.

Låt oss titta närmare på några av de relativt vanliga problem som kan uppstå vid korttidsuthyrning i andra hand.

Störningar

Inte helt sällan blir hyresgästerna sugna på lite festande. Högljutt partajande, rökning på olämpliga ställen och spring i trapphuset stör grannarna, och inte alla hyresgäster finner anledning att visa hänsyn eftersom de ju ändå inte ska bo kvar.

Många okända får tillgång till portkoden

Ju fler som känner till portkoden, desto större är risken att den hamnar hos någon som inte borde ha den. Andrahandshyresgästerna kan i sin tur lämna ut koden till fler personer. Risken för inbrott eller kriminell verksamhet ökar.

Nycklar kan kopieras

I allra värsta fall gör hyresgästen en kopia av nyckeln. Även om man har ett säkert system där nycklar inte ska kunna kopieras hur som helst så finns det ingen garanti för att så absolut inte sker.

Tvättstugan missbrukas

Korttidshyresgäster använder ibland tvättstugan på ett felaktigt sätt, och i förekommande fall även till aktiviteter den inte är avsedd för (mer om detta längre ner i listan). Om hyresgästen inte förstår svenska kanske denne dessutom inte förstår uppsatta instruktioner eller regler.

Sopsystemet havererar

Korttidshyresgäster känner ofta inte till hur ett modernt sophanteringssystem fungerar. Eller så orkar de inte ta reda på vart närmaste återvinningsstation finns när de ska stanna så kort tid. En enstaka pizzakartong eller vinflaska som slängs i hushållssoporna kan väl inte orsaka någon större skada, kanske man tänker. Men just pizzakartonger orsakar faktiskt extra frekvent kostsamma stopp i sopsugssystem efter att korttidsuthyrning har skett. Även vin- och ölflaskor av glas orsakar mycket problem och kan dessutom slita på rören så att hela sopsugsanläggningen behöver renoveras i förtid.

Prostitution, trafficking och droghandel

Ja, ni läste rätt. Det förekommer relativt frekvent att lägenheter som hyrs ut vis Airbnb (eller tillhörande förråd, källare, tvättstuga eller liknande) används för droghandel, prostitution eller annan brottslig verksamhet. Det blir svårare för Polisen att upptäcka verksamheter som flyttar runt. I dessa fall är det vanligt att den som hyrt lägenheten i andra hand endast är en bulvan, som i sin tur hyr ut den till tredje part. Hyresgästen kan alltså framstå som utan anmärkning vid kontroll, och också ha fått goda referenser vid tidigare tillfällen eftersom den kriminella verksamheten ofta inte ens hinner avslöjas.

Ohyra

Vägglus
Vägglusen – en ovälkommen gäst som följer med i resväskan

Vägglössen har gjort comeback i Sverige. Liksom kackerlackorna. De följer ofta med i resväskor från andra länder där de är vanligt förekommande och har alltså ingenting att göra med hyresgästens personliga hygien. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att omgående meddela styrelsen om förekomst av ohyra. Styrelsen ansvarar för att fastigheten saneras från ohyran men kan kräva medlemmen på kostnaderna. Om en medlem orsakar ohyra genom vårdslöshet kan detta vara grund för uppsägning av bostadsrätten.

Försäkringen gäller kanske inte

Ska man hyra ut sin bostadsrätt i andrahand bör man försäkra sig om vad den egna hem- och bostadsrättsförsäkringen omfattar. Olika försäkringsbolag har olika villkor, och man bör vara medveten om att det kan bli dyrt att hyra ut om någonting oförutsett inträffar.

Som med allt annat finns det alltså både fördelar och nackdelar med att hyra ut via Airbnb. Många av problemen ovan kan undvikas genom bättre förberedelser och utförligare information till hyresgästen. De bästa förutsättningarna för att det ska fungera väl uppnås om styrelsen och bostadsrättsinnehavaren samverkar för att ta fram regler och ser till att andrahandshyresgästen är väl informerad om vad som gäller.

Några enkla tips som gör korttidsuthyrning säkrare:

  • Tillåt inte korttidsuthyrning som ”affärsverksamhet”, dvs att bostadsrättsinnehavaren endast har lägenheten för att tjäna pengar på att hyra ut den. En sådan medlem bryr sig inte särskilt mycket om vare sig grannarnas eller bostadsrättsföreningens intressen och är mer oaktsam vid uthyrning.

 

  • Styrelsen bör sätta upp en gräns för hur mycket/ofta lägenheten får hyras ut. Någon gång då och då stör vanligen inte grannarna allt för mycket men att ha nya personer i trapphuset fler gånger i veckan under en lång period skapar lätt stor oro.

 

  • Styrelsen bör alltid känna till när lägenheten hyrs ut, och vem/vilka som ska bo där. Eventuellt kan det vara bra att informera även de närmsta grannarna.

 

  • Ordningsregler och instruktioner om tvättstuga, sophantering mm bör finnas kortfattat på ett språk som hyresgästen kan förstå. Med en uppsättning information på svenska, engelska, franska och spanska kommer man ganska långt.

 

  • Lämna inte ut portkoden. Låt hyresgästen öppna entrédörren med nyckeln istället.

 

  • Anordna en återvinningsstation i miniformat i lägenheten där korttidshyresgäster kan slänga glas och papp mm. Det är bättre att bostadsrättsinnehavaren sedan får göra sig omaket att lämna detta till återvinningsstationen än att föreningens sophanteringssystem havererar.

 

  • Kontrollera vad försäkringarna omfattar.

 

  • Följ gällande skatteregler och deklarera inkomsten.

 

Tanken med Airbnb är god, och möjligheten att hyra ut i andrahand under kort tid bör naturligtvis inte förkastas totalt utan eftertanke. Genom att vidta rätt åtgärder och vara aktsam kan många av problemen undvikas, och vi kan fortsätta njuta av personligt boende till ett rimligt pris när vi reser. Slutligen kan ju korttidsuthyrning också vara en bra möjlighet för en bostadsrättsförening med en gästlägenhet som ofta står tom att få ett tillskott i kassan.