8 tips till fastighetsägaren inför vintern

Förutom mörker finns det en sak som är extremt kännetecknande för svensk höst och vinter. Nederbörd! Regn eller snö faller ofta och rikligt. Under vinterhalvåret får våra fastigheter utstå enorma påfrestningar från vädrets makter, och det är nu hög tid att säkerställa att allting är i ordning och förberett inför de tuffa månader som är i antågande.

Dags för en taksäkerhetsbesiktning, eller vill ni veta hur ni kan förbättra skyddet mot snöras och istappar?

Kontakta oss!

1. Se över klimatskalet

Kontrollera att klimatskalet, dvs husets ytterkläder, är i gott skick. Det är kanske inte rätt läge att börja lägga om tak eller måla fasader på senhösten, men ge ändå huset en liten översyn. Finns det uppenbara hål eller sprickor bör dessa tätas så att vatten inte kan tränga in.

Små sprickor i en putsfasad kanske ser helt ofarliga ut, men vatten som tränger in och fryser till is kan orsaka frostsprängningar och skadorna blir då betydligt större och dyrbarare att åtgärda till våren.

2. Beskär buskar nära ytterväggen

Beskär eller ta bort växtlighet som står för nära fasaden. Buskar som står nära fasaden har sannolikt vuxit sig yviga under sommaren. Om vintern får mycket nederbörd i form av regn kommer fasaden bakom busken vara i stort sett konstant fuktig eftersom sol och vind inte kommer åt att torka bort fukten.

Om alger eller mögel får fäste binder de ännu mer fukt och fasaden kan ta skada.

Mer om hur växtlighet kan skada din fastighet kan du läsa i vårt blogginlägg om 5 sätt som träd kan skada din fastighet på.

3. Rensa hängrännor och stuprör

Hängränna och stuprör
Hängrännor och stuprör har en viktig funktion. Var noga med att se till att de inte blir igensatta.

 

Rensa hängrännorna och stuprör från kvistar och löv. Även om din fastighet inte har några stora träd i sin omedelbara närhet kan stormar ha blåst dit diverse skräp. Chansen finns till och med att du kan hitta ett övergivet fågelbo.

När regnet öser ner fylls hängrännorna snabbare än man tror, och det är mycket viktigt att vattnet inte stoppas upp på sin väg.

5 sätt som träd förstör din fastighet på

1 juni 2016
Teknik & kunskap

Svämmar hängrännorna över kan fasaden belastas hårt av ett vattenflöde där det alls inte var tänkt att rinna vatten, och i värsta fall bildas istappar som kan falla ner och orsaka allvarlig personskada. Lövrensar som är igensatta kan också orsaka stora problem.

Om vatten blir stående inuti ett stuprör när temperaturen kryper ner på minusskalan så är risken överhängande att röret sprängs sönder.

En trasig lövrens eller ett stuprör som har hamnat snett kan medföra att vattnet rinner ned längs med husgrunden och i värsta fall tränger in i källarutrymmen. Har isfyllda stuprör varit ett problem tidigare vintrar kanske installation av en värmekabel i stupröret är en lösning som bör övervägas.

4. Rensa dagvattenbrunnar

Kontrollera också att dagvattenbrunnarna är fria från skräp. I dagvattenbrunnar kan man finna såväl löv och grenar som glasspinnar, godispapper, plastpåsar och andra spännande saker. Löv har också en tendens att kunna bilda ett lock över dagvattenbrunnen som då inte kan ta emot vattnet.

Det vatten som inte kan sväljas av dagvattenbrunnarna tar obönhörligen andra vägar.

Marken omkring kan bli övermättad och det kan bildas lokala små översvämningar. Fryser dessa till så bildas isgator och marken kan dessutom få tjälskador som hade kunnat undvikas om avvattningen hade fungerat.

5. Kontrollera taksäkerheten

Taksäkerheten är ett av fastighetsägarens viktigaste ansvarsområden. Säkerställ att taksäkerheten är ok och att eventuella snörasskydd är på plats. Ifall det blir rikligt med snö på taken kan någon behöva ta sig upp för att skotta eller avlägsna farliga istappar, och då måste taksäkerhetsutrustningen vara i gott skick. Reglerna för taksäkerhet sträcker sig längre än till vad som står i byggreglerna, det handlar även om arbetsmiljö. Taksäkerhetsbesiktning bör göras av en behörig besiktningsman.

Taksäkerhet – ett av fastighetsägarens viktigaste men mest bortglömda ansvarsområden

21 november 2017
Teknik & kunskap

Om någon som arbetar på ditt tak skadar sig kan du hållas ansvarig. Det är därför av yttersta vikt att såväl taksäkerheten som avtal för röjning av is och snö på taket är helt i sin ordning.

Röjning av snö och is på tak ska enbart utföras av kunniga fackmän som är väl insatta i vilka regler som gäller, och ingen annan. Dels eftersom det krävs ordentlig fallskyddsutrustning och kunskap om arbete på tak, men också eftersom det är risk att taket skadas om arbetet inte utförs korrekt.

Har du som fastighetsägare avtal för fastighetsskötsel – kontrollera om avtalet omfattar även ansvaret för snö och is på tak. Annars kan det vara lämpligt att skaffa ett separat avtal för detta.

6. Se över entrén

Slask i entrén kan göra vissa golv blixthala. Det är fastighetsägarens ansvar att ingen skadar sig, så se över hur det ser ut i just er entré. Finns det skrapgaller? Kanske kan man lägga in en liten gummimatta precis innanför dörren som fångar upp det mesta av slask och väta? Halkar någon på det hårda golvet i entrén finns det stor risk att denne slår sig riktigt illa.

7. Kontrollera att belysningen fungerar väl

Ytterbelysning på fasad
Väl fungerande belysning är aldrig så viktigt som under våra mörka vintermånader.

 

På sommaren märks det knappt om någon lampa lyser lite svagare än den borde. Men under den mörkaste delen av året märks dålig belysning desto mer. För att undvika att någon behöver treva runt i mörkret bör du som fastighetsägare se över den allmänna belysningen redan nu.

11 viktiga lagkrav en brf-styrelse måste ha koll på

19 augusti 2016
Teknik & kunskap

När det blir isigt ute är risken ännu större att skada sig om man inte ser ordentligt.

8. Informera de boende

Informera de boende i fastigheten om vad som gäller under vintern. Se till att de vet vem de ska kontakta om de upptäcker farlig is på mark eller tak. Säkerställ också att de känner till brandskyddsreglerna så att de inte ställer pulkor eller annat trappuppgångarna.

Med ovanstående punkter avbockade kan du som fastighetsägare få ett lugnare och skönare vinterhalvår, och njuta av att ha ett hus som står emot vätan och kylan. Vill du ha hjälp med en statusbesiktning av din fastighet eller boka en besiktningsman med specialkunskap om taksäkerhet? Kontakta oss så hjälper vi till!

Dags för en taksäkerhetsbesiktning, eller vill ni veta hur ni kan förbättra skyddet mot snöras och istappar?

Kontakta oss!

 

Det drar ju! Varför får man inte stänga tilluftsventilerna?

1 december 2016
Teknik & kunskap

11 viktiga lagkrav en brf-styrelse måste ha koll på

19 augusti 2016
Teknik & kunskap

10 viktiga klimatanpassningar alla fastighetsägare bör genomföra

26 oktober 2017
Teknik & kunskap

5 sätt som träd förstör din fastighet på

1 juni 2016
Teknik & kunskap

Varför spricker betongen?

21 juni 2019
Teknik & kunskap

10 viktiga klimatanpassningar alla fastighetsägare bör genomföra

26 oktober 2017
Teknik & kunskap

3 exempel på när en underhållsplan kan stjälpa istället för hjälpa

10 mars 2018
Teknik & kunskap

5 steg ger effektivare fastighetsunderhåll

5 april 2016
Teknik & kunskap

Se upp för asbest i gammalt fönsterkitt!

19 maj 2016
Teknik & kunskap