Besiktning av fastighet, bygg- entreprenad- och renoveringsarbeten

Besiktning av fastighet, bygg- och entreprenad

Är det dags för besiktning av huset? Garantibesiktning, 5-årsbesiktning, statusbesiktning eller entreprenadbesiktning? Har ni problem med fukt i källaren? Vill du att någon kontrollerar att entreprenören du anlitat har gjort ett bra jobb?

Nästan oavsett vilken typ av bygg- eller husbesiktning du behöver så kan en besiktningsman från Sustend utföra den. Med erfaren personal och effektiva processer hjälper vi bostadsrättsföreningar och andra större fastighetsägare snabbt med teknisk besiktning eller olika typer av byggtekniska utredningar.

Fastighetsbesiktning

Du kan anlita en besiktningsförättare ifrån oss om du är i behov av en besiktning av exempelvis en:
Hyresfastighet
Bostadsrättsförening
Flerbostadshus
Kontorsbyggnad
Skola eller förskola
Kyrka
Industribyggnad
Butiksbyggnad

Besiktning av fasad på fastighet

Behöver du en besiktning?

Hör av dig till oss! Du kan ringa på 010-175 69 09, skicka e-post till info@sustend.se eller använda det här formuläret, så hör vi av oss till dig.

Vi utför många olika typer av besiktningar

Entreprenadbesiktning
Slutbesiktning
Underhållsbesiktning
Statusbesiktning
2-årsbesiktning
5-årsbesiktning
Garantibesiktning
Taksäkerhetsbesiktning

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och åtar oss besiktningsuppdrag över i princip hela Sverige, beroende på storlek av uppdrag.

Att bygga och förvalta fastigheter kräver ofta olika typer av besiktningar och undersökningar av fastigheterna. Besiktningens syfte kan vara att utreda status och skick på ett hus, ligga till grund för upprättandet av en underhållsplan eller för att inventera eller godkänna utförda arbeten. Vi utför de flesta typer av husbesiktningar och som alltid redovisar vi våra resultat i utförliga, enkla och tydliga besiktningsprotokoll. Beroende på vilken typ av besiktning det rör sig om upprättar vi olika dokumentation. Ett besiktningsutlåtande enligt branschpraxis för entreprenadbesiktningar. Sustends pedagogiska och tydliga besiktningsrapporter för statusbesiktning och taksäkerhetsbesiktning.

Följande är våra vanligast förekommande typer av besiktningar av hus och fastigheter:

Teknisk besiktning

Teknisk besiktning kan också benämnas underhållsbesiktning. Med vår expertis inom underhåll av olika typer av fastigheter kan vi efter en besiktning av byggnad och mark fastslå fastighetens övergripande underhållsbehov och sammanställa det i ett enkelt och tydligt protokoll. Många av våra tekniska besiktningar gör vi för fastighetsägare, som bostadsrättsföreningar, som vill ha hjälp att få kontroll över sitt underhållsarbete. Den tekniska besiktningen ligger till grund för underhållsplanen, som ger bostadsrättsföreningen en utmärkt start på förvaltningen av sin fastighet. Läs mer om hur det går till att upprätta underhållsplanen.

Entreprenadbesiktning

När en entreprenör är klar med ett arbete bör det besiktas av en opartisk och sakkunnig besiktningsförrättare. (Eller besiktningsman som det ofta kallas i branschen). Vanligt är att göra entreprenadbesiktningar för olika slags renoveringsarbeten, som exempelvis fönstermålning, fasadrenovering eller stambyte. Meningen med entreprenadbesiktningen är att få ett objektivt besked på om beställaren har fått det som är beställt av entreprenören. Vi är vana vid denna opartiska roll och den besiktningsförrättare som utför entreprenadbesiktningen presenterar iakttagelserna som gjorts under besiktningen i ett tydligt och lättläst besiktningsutlåtande. Vi kan även ta oss an uppdraget att agera ombud vid entreprenadbesiktning.

Oberoende besiktningspersoner för bygg och fastighet

Statusbesiktningar och specialbesiktningar

Vid en statusbesiktning detaljbesiktas allt från enskilda byggnadsdelar av hus till hela bestånd av fastigheter för att fastställa statusen på objekten, och resultatet redovisas i enkla och tydliga besiktningsrapporter. Statusbesiktningen kan kompletteras med analys av olika åtgärder med tillhörande kostnadsbedömning och åtgärdsplan. Vi anlitas ofta för bygg- och projektledning vid underhålls- och renoveringsprojekt av våra kunder, och statusbesiktningen är ett vanligt första steg i vårt tjänstepaket Sustend Byggledning.

Vissa delar av en fastighet är extra utsatta, och bör besiktigas regelbundet. Vi anlitas därför ofta för att besikta eller utreda en specifik del av en fastighet, eller härleda varför exempelvis skador har uppstått. Exempel på vanliga uppdrag för våra besiktningsmän är:

Besiktning av balkonger
Besiktning av tak
Besiktning av fasad
Besiktning av fönster
Besiktning och utredning av dränering
Utredning av fuktskada eller besiktning av fukt- och mögelskadade byggnadsdelar

Inventeringsbesiktning

En besiktningsman eller besiktningskvinna från Sustend går systematiskt igenom beståndet och inventerar det du vill ha reda på. Ytor, antal, typer och andra data hämtas in för att ge dig en heltäckande överblick.

Kontakta oss så hjälper vi dig med besiktning

Lämna dina kontaktuppgifter i formuläret, så hör vi av oss så snart vi kan!

Du kan också ringa oss på 010 - 175 69 09, eller skicka e-post till info@sustend.se

Sustends duktiga besiktningsförrättare

Andreas Engberg
Nationell avdelningschef underhållsplanering
ae@sustend.se
Göteborg

Han har underhållsplanerat allt från gamla sekelskiftesbyggnader till en väg som inte ens byggts ännu. Andreas är områdeschefen för Underhållsplanering som tycker att ketchup är ett självklart tillbehör till avokado.

Andreas Engberg
Nationell avdelningschef underhållsplanering
Dariush Eriksson
Projektledare Underhållsplanering Stockholm
de@sustend.se
Stockholm

Dariush Eriksson
Projektledare Underhållsplanering Stockholm
David Ingfelt
Projektledare Underhållsplanering Karlstad
di@sustend.se
Karlstad

David är med sitt intresse för energi- och miljöfrågor engagerad i flera utvecklingsprojekt på Sustend. Förutom att bjuda på kunskap inom energi- och miljö har han nästan alltid en häpnadsväckande historia att dela med sig av.

David Ingfelt
Projektledare Underhållsplanering Karlstad
Emil Gustafsson
Verksamhetschef produktion
eg@sustend.se
Göteborg

Som projektledare och kontrollansvarig har han varit ansvarig för några av Sustends största projekt. Produktionschefen Emil kan såväl byggprojekt som att vrida och vända på ord tills alla andra vrider sig av skratt.

Emil Gustafsson
Verksamhetschef produktion
Julia Pihl
Projektledare Underhållsplanering & Byggprojekt Stockholm
jp@sustend.se
Stockholm

Julia tar reda på mer än hur fastigheten mår idag; hon förkovrar sig gärna i dess historia. Den här engagerade talangen sprider kunskap tillsammans med en stor dos energi.

Julia Pihl
Projektledare Underhållsplanering & Byggprojekt Stockholm
Mustafa Dawod
Byggprojektledare Stockholm
md@sustend.se
Stockholm

Mustafa har gedigen erfarenhet som entreprenadingenjör och har studerat på KTH. Han är byggprojektledaren som gärna gör det lilla extra, både för kollegor och kunder.

Mustafa Dawod
Byggprojektledare Stockholm
Niklas Skogqvist
Områdesansvarig Besiktningar, Gruppchef Underhållsplanering Stockholm
ns@sustend.se
Stockholm

Niklas är mästare på besiktningar och entreprenadjuridik. Förutom att hjälpa våra kunder få koll på sina fastigheter; är han alltid där för sina vänner på Sustend och förklarar komplexa besiktningsfrågor med samma glada humör.

Niklas Skogqvist
Områdesansvarig Besiktningar, Gruppchef Underhållsplanering Stockholm
Semat Askari
Projektledare Underhållsplanering Stockholm
sa@sustend.se
Stockholm

Tidigare arbetsledare på entreprenörsidan - nu är Semat underhållsplanerare på Sustend. Hon förser Stockholmskontoret med magiska bakverk och sover som allra bäst på flygplan.

Semat Askari
Projektledare Underhållsplanering Stockholm
Sven Löwenmark
Projektledare Underhållsplanering Göteborg
sl@sustend.se
Göteborg

Husägare och en av Sustends många trummisar. Sven har besiktigat allt från gamla kyrkor och flygplatser till kommuners hela fastighetsbestånd. Inga detaljer undgår den här underhållsplaneringsexperten med intresse för miljöfrågor.

Sven Löwenmark
Projektledare Underhållsplanering Göteborg
Tobias Jakobsson
Byggprojektledare Göteborg
tj@sustend.se
Göteborg

Tobias är en varm glädjespridare – både i byggprojekt och på kontoret. Förutom att driva byggprojekt, hantera projektguiden och umgås med Sustendgänget utövar han ett imponerande antal sporter.

Tobias Jakobsson
Byggprojektledare Göteborg
Valentina Perica
Gruppchef Underhållsplanering Göteborg
vp@sustend.se
Göteborg

Hon är handbollsspelaren som är först att hoppa på en ny utmaning. Valentina effektiviserar omhändertagandet av vilken fastighet som helst – oavsett om den redan är byggd eller inte.

Valentina Perica
Gruppchef Underhållsplanering Göteborg