Besiktning av fastighet, bygg- entreprenad- och renoveringsarbeten

Besiktning av fastighet, bygg- och entreprenad

Är det dags för besiktning av huset? Garantibesiktning, 5-årsbesiktning, statusbesiktning eller entreprenadbesiktning? Har ni problem med fukt i källaren? Vill du att någon kontrollerar att entreprenören du anlitat har gjort ett bra jobb?

Nästan oavsett vilken typ av bygg- eller husbesiktning du behöver så kan en besiktningsman från Sustend utföra den. Med erfaren personal och effektiva processer hjälper vi bostadsrättsföreningar och andra större fastighetsägare snabbt med teknisk besiktning eller olika typer av byggtekniska utredningar.

Fastighetsbesiktning

Du kan anlita en besiktningsförättare ifrån oss om du är i behov av en besiktning av exempelvis en:

 • Hyresfastighet
 • Bostadsrättsförening
 • Flerbostadshus
 • Kontorsbyggnad
 • Skola eller förskola
 • Kyrka
 • Industribyggnad
 • Butiksbyggnad
Besiktning av grunden på en fastighet

Behöver du en besiktning?

Hör av dig till oss! Du kan ringa på 010-175 69 09, skicka e-post till info@sustend.se eller använda det här formuläret, så hör vi av oss till dig.

Vi utför många olika typer av besiktningar

 

Entreprenadbesiktning
Slutbesiktning
Underhållsbesiktning
Statusbesiktning
2-årsbesiktning
5-årsbesiktning
Garantibesiktning
Taksäkerhetsbesiktning

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och åtar oss besiktningsuppdrag över i princip hela Sverige, beroende på storlek av uppdrag.

Att bygga och förvalta fastigheter kräver ofta olika typer av besiktningar och undersökningar av fastigheterna. Besiktningens syfte kan vara att utreda status och skick på ett hus, ligga till grund för upprättandet av en underhållsplan eller för att inventera eller godkänna utförda arbeten. Vi utför de flesta typer av husbesiktningar och som alltid redovisar vi våra resultat i utförliga, enkla och tydliga besiktningsprotokoll. Beroende på vilken typ av besiktning det rör sig om upprättar vi olika dokumentation. Ett besiktningsutlåtande enligt branschpraxis för entreprenadbesiktningar. Sustends pedagogiska och tydliga besiktningsrapporter för statusbesiktning och taksäkerhetsbesiktning.

Följande är våra vanligast förekommande typer av besiktningar av hus och fastigheter:

Teknisk besiktning

Teknisk besiktning kan också benämnas underhållsbesiktning. Med vår expertis inom underhåll av olika typer av fastigheter kan vi efter en besiktning av byggnad och mark fastslå fastighetens övergripande underhållsbehov och sammanställa det i ett enkelt och tydligt protokoll. Många av våra tekniska besiktningar gör vi för fastighetsägare, som bostadsrättsföreningar, som vill ha hjälp att få kontroll över sitt underhållsarbete. Den tekniska besiktningen ligger till grund för underhållsplanen, som ger bostadsrättsföreningen en utmärkt start på förvaltningen av sin fastighet. Läs mer om hur det går till att upprätta underhållsplanen.

Entreprenadbesiktning

När en entreprenör är klar med ett arbete bör det besiktas av en opartisk och sakkunnig besiktningsförrättare. (Eller besiktningsman som det ofta kallas i branschen). Vanligt är att göra entreprenadbesiktningar för olika slags renoveringsarbeten, som exempelvis fönstermålning, fasadrenovering eller stambyte. Meningen med entreprenadbesiktningen är att få ett objektivt besked på om beställaren har fått det som är beställt av entreprenören. Vi är vana vid denna opartiska roll och den besiktningsförrättare som utför entreprenadbesiktningen presenterar iakttagelserna som gjorts under besiktningen i ett tydligt och lättläst besiktningsutlåtande. Vi kan även ta oss an uppdraget att agera ombud vid entreprenadbesiktning.

Statusbesiktningar och specialbesiktningar

Vid en statusbesiktning detaljbesiktas allt från enskilda byggnadsdelar av hus till hela bestånd av fastigheter för att fastställa statusen på objekten, och resultatet redovisas i enkla och tydliga besiktningsrapporter. Statusbesiktningen kan kompletteras med analys av olika åtgärder med tillhörande kostnadsbedömning och åtgärdsplan. Vi anlitas ofta för bygg- och projektledning vid underhålls- och renoveringsprojekt av våra kunder, och statusbesiktningen är ett vanligt första steg i vårt tjänstepaket Sustend Byggledning.

Vissa delar av en fastighet är extra utsatta, och bör besiktigas regelbundet. Vi anlitas därför ofta för att besikta eller utreda en specifik del av en fastighet, eller härleda varför exempelvis skador har uppstått. Exempel på vanliga uppdrag för våra besiktningsmän är:

 • Besiktning av balkonger
 • Besiktning av tak
 • Besiktning av fasad
 • Besiktning av fönster
 • Besiktning och utredning av dränering
 • Utredning av fuktskada eller besiktning av fukt- och mögelskadade byggnadsdelar

Inventeringsbesiktning

En besiktningsman eller besiktningskvinna från Sustend går systematiskt igenom beståndet och inventerar det du vill ha reda på. Ytor, antal, typer och andra data hämtas in för att ge dig en heltäckande överblick.

Kontakta oss så hjälper vi dig med besiktning

Lämna dina kontaktuppgifter i formuläret, så hör vi av oss så snart vi kan!

Du kan också ringa oss på 010 - 175 69 09, eller skicka e-post till info@sustend.se