Besiktning av fastighet, bygg- och entreprenad

Besiktning av tak. En besiktningsman står i en taklucka.

Besiktningsman Johan Eklund under en besiktning av tak.

Är det dags för besiktning av huset? Garantibesiktning, 5-årsbesiktning, statusbesiktning eller entreprenadbesiktning? Har ni problem med fukt i källaren? Vill du att någon kontrollerar att entreprenören du anlitat har gjort ett bra jobb?

Nästan oavsett vilken typ av bygg- eller husbesiktning du behöver så kan en besiktningsman från Sustend utföra den. Med erfaren personal och effektiva processer hjälper vi bostadsrättsföreningar och andra större fastighetsägare snabbt med teknisk besiktning eller olika typer av byggtekniska utredningar.

Fastighetsbesiktning

Du kan anlita en besiktningsman ifrån oss om du är i behov av en besiktning av exempelvis en:
Hyresfastighet
Bostadsrättsförening
Flerbostadshus
Kontorsbyggnad
Skola eller förskola
Kyrka
Industribyggnad
Butiksbyggnad

Vi utför många olika typer av besiktningar

Entreprenadbesiktning
Slutbesiktning
Kontrollbesiktning
Underhållsbesiktning
Statusbesiktning
2-årsbesiktning
5-årsbesiktning
Garantibesiktning
Taksäkerhetsbesiktning

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och åtar oss besiktningsuppdrag kring dessa städer inom en radie med rimligt pendlingsavstånd.

Besiktningsprotokoll skrivs efter besiktningen

Vi levererar alltid tydliga och lättlästa besiktningsprotokoll med bilder och beskrivande texter, så att alla kan förstå resultatet av en besiktning.

Att bygga och förvalta fastigheter kräver ofta olika typer av besiktningar och undersökningar av fastigheterna. Besiktningens syfte kan vara att utreda status och skick på ett hus, ligga till grund för upprättandet av en underhållsplan eller för att inventera eller godkänna utförda arbeten. Vi utför de flesta typer av husbesiktningar och som alltid redovisar vi våra resultat i utförliga, enkla och tydliga besiktningsprotokoll. Allting besiktningsmannen ser under besiktningen fotograferas och dokumenteras i besiktningsprotokollet och fotona läggs in i besiktningsrapporten tillsammans med beskrivande text. Detta för att ytterligare förtydliga resultatet av besiktningen så att läsaren klart och tydligt förstår innehållet oavsett kunskap och bakgrund.

Följande är våra vanligast förekommande typer av besiktningar av hus och fastigheter:

Teknisk besiktning

Teknisk besiktning kan också benämnas underhållsbesiktning. Med vår expertis inom underhåll av olika typer av fastigheter kan vi efter en besiktning av fastighet och mark fastslå fastighetens övergripande underhållsbehov och sammanställa det i ett enkelt och tydligt protokoll. Många av våra tekniska besiktningar gör vi för bostadsrättsföreningar som vill ha hjälp att få kontroll över sitt underhållsarbete. Den tekniska besiktningen ligger till grund för underhållsplanen, som ger bostadsrättsföreningen en utmärkt start på förvaltningen av sin fastighet. Läs mer om Sustend Underhållsplan för brf.

Entreprenadbesiktning

När en entreprenör är klar med ett arbete bör det besiktas av en opartisk och utomstående besiktningsman. Vanliga typer av entreprenadbesiktningar är olika slags renoveringsarbeten, som exempelvis fönstermålning, fasadrenovering eller stambyte. Meningen med entreprenadbesiktningen är att få ett objektivt besked på om beställaren har fått det som är beställt av entreprenören. Vi är vana vid denna roll som domare och den besiktningsman som utför entreprenadbesiktningen presenterar iakttagelserna som gjorts under besiktningen i ett tydligt och lättläst besiktningsprotokoll.

Statusbesiktningar och specialbesiktningar

Vid en statusbesiktning detaljbesiktas allt från enskilda byggnadsdelar av hus till hela bestånd av fastigheter för att fastställa statusen på objekten, och resultatet redovisas i enkla och tydliga besiktningsrapporter. Statusbesiktningen kan kompletteras med analys av olika åtgärder med tillhörande kostnadsbedömning och åtgärdsplan. Vi anlitas ofta för bygg- och projektledning av våra kunder, och statusbesiktningen är ett vanligt första steg i vårt tjänstepaket Sustend Byggledning.

Vissa delar av en fastighet är extra utsatta, och bör besiktigas regelbundet. Vi anlitas därför ofta för att besikta eller utreda en specifik del av en fastighet, eller härleda varför exempelvis skador har uppstått. Exempel på vanliga uppdrag för våra besiktningsmän är:

Besiktning av balkonger
Besiktning av tak
Besiktning av fasad
Besiktning av fönster
Besiktning och utredning av dränering
Utredning av fuktskada eller besiktning av fukt- och mögelskadade byggnadsdelar

Inventeringsbesiktning

En besiktningsman från Sustend går systematiskt igenom beståndet och inventerar det du vill ha reda på. Ytor, antal, typer och andra data hämtas in för att ge dig en heltäckande överblick.

Specialiserade besiktningar

Med hjälp av specialutrustning kan en besiktningsman från Sustend utföra i stort sett vilken mätning eller besiktning som helst. Ljud, ljus, fukt, mögel, radon, asbest och betongprovning är exempel på besiktningar vi utför. Vi kan även bistå med en hel energi- & miljöanalys.

Kontakta oss idag för offert på den besiktning du vill ha utförd! Vi lämnar offert på alla besiktningar med fast pris och oftast inom 24 timmar.