Bostadsrättsägare kan drabbas av skattechock

En ny ”rättslig vägledning” ifrån Skatteverket kan medföra en riktig skattesmäll för vissa bostadsrättsinnehavare. De som ligger i riskzonen är de som på något sätt förändrat ytan i sin bostadsrätt, eller köpt till exempelvis parkeringsplats.

Skatteverkets linje är att en så pass omfattande förändring gör att bostadsrätten blir ett helt nytt objekt, eftersom villkoren i den ursprungliga upplåtelsen förändras avsevärt. I praktiken ska detta alltså bedömas som om innehavaren först sålt den gamla bostadsrätten och sedan köpt den nya, vilket medför full reavinstskatt. Med tanke på hur mycket bostadsrätter har ökat i värde under de senaste åren kan detta komma att handla om miljonbelopp för vissa bostadsrättsägare.

Enligt bostadsrättsjurist Ingrid Uggla skulle skatt kunna utlösas med fem års retroaktivitet, och således drabba ägare av bostadsrätter som förändrats sedan 2011 och framåt.

Läs mer på SvD.se