Teknik & kunskap

Det händer mer hos oss än vi hinner skriva om! Här kan du läsa om våra äventyr, förkovra dig i ny teknik och ta del av användbara tips.

Vår nya smarta underhållsplan kombinerar underhåll med energieffektivisering

December 12, 2022
Nyheter • Teknik & kunskap

Skenande priser och hårdare myndighetskrav innebär allt större utmaningar för dagens fastighetsägare. Energieffektivisering bör därför ligga väldigt högt på agendan för såväl bostadsrättsföreningar som kommersiella...

Läs mer

Sustend hjälper bostadsrättsförening att sänka driftskostnaderna med över 2 miljoner

November 20, 2022
Nyheter • Teknik & kunskap

Genom att storsatsa på underhåll kombinerat med energieffektivisering sänker Brf Korndahl sina el- och uppvärmningskostnader med 2,4 miljoner per år. Mölndalsposten gick nyligen ut med...

Läs mer

Kontrollansvarig enligt PBL – vad är det och när krävs en KA?

Oktober 24, 2022
Teknik & kunskap

En kontrollansvarig enligt PBL (Plan och Bygglagen) krävs i vissa fall när ett bygg-, rivnings- och/eller anläggningsprojekt ska bedrivas. Kontrollansvarig enligt PBL förkortas ofta som...

Läs mer

Lag på 50-årig underhållsplan för nybildade och ombildade bostadsrättsföreningar

Juli 1, 2022
Nyheter • Teknik & kunskap

Ny lagändring gör det tvingande för nybildade och ombildade bostadsrättsföreningar att upprätta en 50-årig underhållsplan. Den 14 juni 2022 beslutade riksdagen om, enligt oss, välbehövliga...

Läs mer

Projekteringsledning – vad är projekteringsledarens roll i projektet?

Juni 30, 2022
Teknik & kunskap

Det ställs idag allt högre krav på fastigheterna som uppförs. De blir mer och mer tekniskt komplicerade och dessutom finns det lika många krav och...

Läs mer

Installation av solceller – detta bör du veta!

Februari 11, 2022
Nyheter • Teknik & kunskap

Solen är en fantastisk källa till förnybar energi som kan hjälpa såväl den enskilda bostadsrättsföreningen som den kommersiella fastighetsägaren med ett helt bestånd att ersätta...

Läs mer

Förmånligt statligt bidrag för energieffektivisering av flerbostadshus

Oktober 13, 2021
Nyheter • Teknik & kunskap

Uppdatering 220215: Tyvärr finns inte längre möjligheten att ta del av detta stöd. Regeringen beslutade att stödet skulle avvecklas från och med årsskiftet 2021/2022. Beviljade...

Läs mer

ÄTA-arbeten | Vad är det, varför uppstår de och hur hanteras de?

September 15, 2021
Teknik & kunskap

ÄTA-arbeten är ett mer eller mindre oundvikligt inslag i bygg- och anläggningsentreprenader. Det är mer regel än undantag att ett ursprungligt kontrakt kantas av ändrade...

Läs mer

Hyresgästanpassning – byggprojektledaren förklarar

Juli 12, 2021
Teknik & kunskap

Hyresgästanpassning och lokalomvandlingar är omfattande projekt som många fastighetsägare står inför årligen för att tillgodose sina hyresgästers behov. Men hur går egentligen en lyckad lokalomvandling...

Läs mer