Certifierad besiktningsman – bygg och fastighet

Besiktningsman från Sustend besiktar tak - Valentina

Besiktningsman Valentina Perica kontrollerar skicket på taket under en fastighetsbesiktning.

Söker du en certifierad eller auktoriserad besiktningsman som kan besikta din fastighet? Då har du hittat rätt. Vi är oberoende besiktningsmän för bygg och fastighet och kan ta oss an de flesta fastighetsrelaterade besiktningsuppdrag. Vi genomför exempelvis underhållsbesiktningar, entreprenadbesiktningar, taksäkerhetsbesiktningar, fuktbesiktningar, slutbesiktningar, garantibesiktningar och olika typer av byggnadstekniska utredningar. Du kan anlita oss för att besikta hela din fastighet, eller bara en del av den.

Söker du en besiktningsman för bygg och fastighet?

En oberoende besiktningsman med rätt kompetens för varje uppdrag

Det finns, tvärtemot vad många tror, ingen generell certifiering/auktorisering för en besiktningsman i Sverige idag. Det är istället olika organisationer som utfärdar olika typer av intyg och medlemskap. Den besiktningsman från oss som genomför en specifik besiktning av din fastighet har givetvis alltid bra erfarenhet inom just det området som besiktningen gäller. Men certifieringar och diplomeringar är personliga och varierar i vår personalstyrka. Några av våra kollegor tituleras Byggingenjör SBR, vilket innebär att deras utbildning och yrkeserfarenhet intygas av Sveriges Byggingenjörers Riksförbund. Niklas är till exempel Entreprenadbesiktningsman SBR, vilket innebär att han genomgått specifik utbildning hos SBR inom just momentet entreprenadbesiktning, det vill säga att han är expert på att kontrollera att bygg- och renoveringsprojekt är korrekt utförda. Magnus och Emil är certifierade Kontrollansvarig enligt PBL vilket innebär att de uppfyller högt ställda krav på utbildning och erfarenhet och har gjort prov samt godkänts av SP Sitac för att kunna ta uppdrag som kontrollansvariga. Andreas är vår expert på besiktning av taksäkerhet.

Det finns alltså ett flertal olika specialutbildningar och certifikat, men som sagt ingen generell certifiering eller auktorisering som omfattar alla typer av fastighetsbesiktningar.

Vi matchar alltid ett besiktningsuppdrag med den besiktningsman som är bäst lämpad. Våra besiktningsmän brinner dessutom personligen för olika fastighetsrelaterade områden vilket gör att de både har fördjupat sig inom en viss typ av besiktning och gärna vill ta just den typen av uppdrag.

Olika typer av besiktningar

Entreprenadbesiktning
Slutbesiktning
Garantibesiktning
Underhållsbesiktning
Taksäkerhetsbesiktning
Statusbesiktning
2-årsbesiktning
5-årsbesiktning

Du kan anlita oss för en besiktning av hela din fastighet eller en del av den, såsom fasaden, taket, balkonger, fönster och liknande. Det är också vanligt att vi anlitas som oberoende besiktningsmän för att “gå bredvid” under exempelvis slutbesiktningar av nybyggda bostadsrättsfastigheter, där besiktningsmannen vanligen anlitas av byggherren.

Tydlig och lättläst besiktningsrapport

När besiktningen är genomförd får du en tydlig besiktningsrapport med förklaringar i bild och text. Vårt motto är att alla ska kunna läsa och förstå besiktningsrapporten, oavsett byggtekniska kunskaper. Kanske vill du även veta vilka underhållsåtgärder som behöver göras, när de behöver utföras, samt hur mycket de kommer att kosta. Då kan vi skapa en komplett underhållsplan, som ger dig all information du behöver för att sköta om fastigheten på bästa sätt och kunna planera budgeten i god tid. Klicka här för att få ett exempel på hur en underhållsplan ifrån oss kan se ut.

Våra kunder är främst bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Stockholm, Göteborg och Malmö

Våra kunder är bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och andra typer av större fastighetsägare. I dagsläget jobbar vi inte mot privatkunder. Vi åtar oss således inte uppdrag som gäller överlåtelsebesiktningar för bostadsrätter, småhus och villor.

Vi tar besiktningsuppdrag i och runt Stockholm, Göteborg och Malmö.

Söker du en besiktningsman för bygg och fastighet?

Läs mer om Sustend Besiktning eller slå oss en signal.