Certifieringar

Valle CertifieringDet finns, tvärtemot vad många tror, tyvärr ingen generell certifiering/auktorisering för besiktningsmän i Sverige idag, utan det är olika organisationer som utfärdar olika typer av intyg och medlemskap. Den som gör jobbet hos oss har givetvis bra erfarenhet inom just det området, och eventuella certifieringar och diplomeringar är personliga och varierar i vår personalstyrka.

Några av våra kollegor har Byggingenjör SBR vilket innebär att deras utbildning och yrkeserfarenhet intygas av Sveriges Byggingenjörers Riksförbund. Niklas är till exempel Entreprenadbesiktningsman SBR, vilket innebär att han genomgått specifik utbildning hos SBR inom just det momentet. Magnus är certifierad Kontrollansvarig enligt PBL vilket innebär att han uppfyller högt ställda krav på utbildning och erfarenhet och har gjort prov samt godkänts av SP Sitac för att kunna ta Kontrollansvar-uppdrag. Utöver dessa så finns det lite fler certifikat och kurser, men som sagt ingen generell certifiering eller auktorisering. Vi matchar alltid uppdrag med bäst lämpade person, de alla brinner dessutom för olika områden vilket gör att de ofta både fördjupat sig samt vill gärna ta just den typen av uppdrag.