Crowdfunding – nytt sätt att investera i fastigheter

VAD: Tessin, crowdfunding av fastighetsprojekt
VARFÖR: Ger fler möjligheten att investera i fastigheter

Direkta investeringar i fastighetsprojekt har fram tills nu varit främst för de som har tillgång till mycket kapital och rätt kontakter. Crowdfunding, d.v.s. att samla ihop pengar till en investering från en bredare skara, ofta via nätet, kan nu ändra detta radikalt.

Via Tessin kan du bläddra mellan olika kommande fastighetsprojekt runtom i landet. Det kan handla om allt från nybyggnation av hyresrätter till omvandling av vindsvåningar och större kommersiella fastigheter. Varje projekt presenteras i detalj med bedömd avkastning och om du är intresserad kan du anmäla ditt intresse samt det belopp du är villig att investera. Om finansieringsmålet uppnås får du instruktioner kring aktieteckning, betalning och övriga detaljer som krävs för att genomföra investeringen rent praktiskt. Därefter kan du följa projektet via Tessin och förhoppningsvis se fram emot avkastning i form av avyttring av aktier, utdelning eller likvidation av bolaget. Tessin fungerar som ett komplement till projektutvecklarens egen investering och lånefinansieringen från banken, på så vis är det fler parter som är med och delar på risken.

Vi ser positivt på nya idéer som kan öppna upp fastighetsbranschen för fler aktörer och som gör mer kapital tillgängligt för nya investeringar. Vi behöver bygga betydligt mer och förädla de fastigheter vi har, och då är tillgången på olika typer av investeringskapital avgörande.

Som med alla våra tips utgår ingen ersättning till Sustend för detta inlägg. Vi gör det enbart för att sprida användbar kunskap till våra läsare!

LÄS MER:
Tessins hemsida

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64