Kaffe, mobil och laptop

Dagens livsstil förändrar kraven på hemmet

Vi lever i en föränderlig värld. Under de senaste decennierna har utvecklingen gått i rasande fart, och det har förändrat det sätt vi lever på. Våra vanor för fritid, familjeliv, arbete, hygien mm ser helt annorlunda ut och därmed har önskemålen om hemmets funktioner förändrats.

Katarina Graffman, doktor i antropologi och en erfaren medie- och konsumentantropolog har i en entografisk studie på uppdrag av Movehome sammanställt hur planeringen av vårt boende bör förändras för att passa nutidens livsstil.

I rapporten anges framför allt följande 6 punkter:

VARDAGSRUMMET ÄR PÅ VÄG UT

När köket blivit hemmets hjärta och mediekonsumtionen förändrats i grunden, minskar behovet av vardagsrummet. Kanske är vardagsrummet med tv:n i centrum på väg att möta samma öde som folkhemmets finrum eller salong? Att använda bostadens största yta till ett vardagsrum är inte självklart i framtiden när familjen snarare har behov av små, flexibla ytor, där var och en kan hitta sin egen plats för att använda läsplattor, smarta telefoner eller datorer.

UNDERHÅLLSFRITT, TACK!

Känslan av frihet är central i ett hem. Studien visar att många efterfrågar en kombination av villans och lägenhetens frihet. I lägenheten slipper vi ansvar för fastighetens underhåll och det känns lättare att sälja och flytta vidare. Villalivet erbjuder ett friare boende avseende ljudnivåer och umgänge samt tillgång till en trädgård där barnen kan leka. Framtidens boende bör kombinera människors behov av frihet på flera plan.

ÖVERSVÄMMADE AV PRYLAR

I stort sett alla som intervjuats och observerats i studien klagar över att de har för lite förvaringsmöjligheter. Skåp, garderober och lådor räcker helt enkelt inte till. Det behövs mer flexibla förvaringssystem.

ENKLARE KÄLLSORTERING SOM FUNKAR

I takt med att kraven på källsortering ökar behöver människor smarta lösningar. Studien visar att det krävs enkla system för att vi ska ändra våra vanor. Enkelhet är en självklarhet för beteendeförändringar.

DUBBELT SÅ MÅNGA DISKMASKINER?

Köket är kanske den mest dynamiska platsen i våra hem som sambandscentral och emotionellt centra. Det har blivit ett naturligt rum för umgänge med familj och vänner, arbete och studier – utöver matlagningen. I studien efterfrågas smartare förvaring och funktionella lösningar som dubbla diskmaskiner och digitala skärmar för receptvisning.

Läs hela rapporten:  Framtidens boende – en etnografisk studie av hemmet

Malin Alstersjö
ma@sustend.se