Dålig mobiltäckning i nybyggda hus

Vi bygger energieffektivt i Sverige idag. Väldigt energieffektivt. Med välisolerade väggar och tak, och högkvalitativa fönster håller vi klimatet ute. I takt med att byggbranschen har blivit allt bättre på energieffektivisering har emellertid ett helt annat problem ökat. Det är nämligen inte bara kyla, värme och fukt som hålls ute, utan även mobilsignaler. Dålig täckning har smugit sig in från sidlinjen som ett oförutsett problem, och byggbranschen kan inte annat än att ge samma svar som den entusiastiske uppfinnaren i humorserien Lorry; ”Tänkte inte på det…”.

Att det kan vara dålig täckning i tvättstugor, förråd, garage och trapphus har vi vant oss vid, men att det inte går att ringa med mobiltelefonen utan att öppna ett fönster eller gå ut på balkongen har vi svårt att acceptera. Fenomenet började visa sig i början av 2010-talet, och i början drabbades såpass få människor att det kunde sopas under mattan utan bekymmer. Vare sig byggbranschen, fastighetsbranschen eller telekombranschen brydde sig nämnvärt. Men antalet lägenheter med dålig eller ibland nästan obefintlig mobiltäckning har ökat explosionsartat i takt med antalet nybyggda bostäder, och vid det här laget har frågan hunnit bli en riktigt het potatis.

[blockquote text=”Äldre fönster släpper igenom ungefär 40% av signalerna, medan så lite som 0,1 % tar sig igenom moderna energisparfönster” text_color=”” width=”” line_height=”undefined” background_color=”” border_color=”” show_quote_icon=”yes” quote_icon_color=””]

Många som har haft mobilen som enda telefon har nu tvingats återgå till äldre, fasta telefonabbonemang

Dålig mobiltäckning är inte bara ett bekvämlighetsproblem. Att boende kontinuerligt öppnar fönster och balkongdörrar för att kunna använda sin mobil är allt annat än energieffektivt, och syftet med att huset byggts så välisolerat går förlorat. Dessutom innebär det en fara eftersom det inte går att kontakta 112 om något akut skulle inträffa. Att problemet blivit såpass omfattande beror till stor del på att allt fler helt har slutat använda sig av fast telefoni och bara använder mobiltelefon. Som tur är byggs de flesta hus fortfarande med möjligheten att koppla in en fast telefon, något som många boende i hus med dålig inomhustäckning valt att göra.

Energieffektiva fönster stoppar mobilsignalerna

Det ligger nära till hands att tro att det är dagens moderna och välisolerade betongväggar och yttertak som stänger mobilsignalerna ute , men faktum är att det är fönstren som är den största boven i dramat. Äldre fönster släpper igenom ungefär 40% av signalerna, medan så lite som 0,1 % tar sig igenom moderna energisparfönster. De har nämligen ett metallskikt vars syfte är att hindra sol- och värmeinstrålning, men som dessvärre är lika effektivt mot mobilsignaler. Mätningar visar också att moderna innerväggar hindrar signalerna mer än äldre, vilket ytterligare försvårar för signalerna att nå fram.

Vem ansvarar för att det finns täckning inomhus?

Givetvis finns det lösningar på problemet. Men lösningar kostar, och frågan som alltid måste ställas är vem som ska ta hand om notan. Är det mobilleverantören, byggherren, fastighetsägaren eller den boende som ansvarar för att åtgärda problemet? Alla parter vill gärna hävda att kostnaden bör läggas på någon annan. PST (Post- och Telestyrelsen) har meddelat att det inte är aktuellt med någon reglering för att lösa problemet med mobil inomhustäckning och således är det upp till parterna på marknaden att hitta en affärsmässig lösning.

Hittills har försök att hitta lämpliga affärsmodeller gått ”sådär”. Bland fastighetsägarna tycks det finnas en ovilja i att investera i nätinfrastruktur, med stor sannolikhet beroende på kostnaden. Mobiloperatörerna har i vissa fall erbjudits att installera antenner i fastigheter, men eftersom de inte får betalt för detta är intresset svalt.

Oavsett vilket, så blir det i dagsläget vanligen de boende som får stå för kostnaden i slutändan. Antingen genom att de får betala för åtgärderna via sin hyra eller brf-avgift, via högre avgifter till sin mobilleverantör eller genom att de själva köper in utrustning för att förstärka täckningen.

Hur går det att åstadkomma bättre mobiltäckning i moderna flerbostadshus?

Även mitt i storstaden kan det vara svårt att få täckning utan att öppna ett fönster eller gå ut på balkongen

Det har inte saknats idéer och förlag på lösningar. En lösning går ut på att tillverkaren gör slitsar i metallbeläggningen på fönstren, så att signalerna kan tränga igenom. Detta minskar dock även fönstrens energieffektivitet. En annan lösning fungerar på så sätt att mobilsignalen fångas upp utomhus och förstärks så att den når mottagaren. Detta alternativ är inte energieffektivt och således inte eftersträvansvärt i större skala. En tredje möjlighet är att använda WiFi Calling, en tjänst som gör det möjligt att ringa via WiFi. Då krävs det emellertid att det finns tillgång till WiFi i hela huset, att WiFi är påslaget på användarens telefon och att telefonen lyckas ansluta till nätverket. Det finns fler exempel på innovativa lösningar, men ännu har ingen av dem fått någon större spridning.

I slutändan är det en lösning som framträder som den mest effektiva såväl funktionsmässigt som energimässigt. Den är också ganska självklar. Det krävs helt enkelt ett lokalt nät med inomhusantenner om man vill ha en bra täckning i hela byggnaden. Vid nybyggnation bör detta nätverk planeras redan i projekteringsstadiet, eftersom det hänger tätt ihop med byggnadens konstruktion. Exempelvis är det enligt RISE:s rapport viktigt att det finns schakt i trapphusen mellan våningarna och rörkanalisation från trapphuset till lägenheterna för att möjliggöra placering av antenner inne i varje hushålls lägenhet.

Det kommer snart bli bättre!

Utan tvekan kommer problemet med dålig mobiltäckning inomhus att fortsätta vålla huvudbry ett bra tag framöver, men diskussioner och forskning pågår. Kanske kommer det komma regler avseende ansvarsfrågan. Trots allt så är användningen av mobiltelefoner idag så pass utbredd att mobiltäckning i kan anses vara lika grundläggande som att kunna lyssna på radio och se på TV.

När det gäller er som retar er på den dåliga täckningen i era lägenheter vill vi på Sustend, tills problemet är löst, passa på att gjuta lite olja på vågorna:

Grattis – ni bor i energieffektiva hus!

 

Läs mer i Popov et al, ”Mobiltäckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader”, Rapport Vinnova UDI Samverkansprojekt, RISE Acreo,  September 2017. Rapporten finns också att hämta på  www.acreo.se/mobiltackning.