Danmark bygger hus av fårull, tång och halm

Ytterligare steg för miljövänligheten tas nu i vårt grannland Danmark. I ett spännande projekt samarbetar ett 40-tal aktörer för att undersöka vilka restprodukter ifrån lantbruket som kan användas som byggmaterial.  Ett första hus är redan byggt, vars stomme består av laminerat trä och pressad halm. Som isolering används träfiberull på vissa ställen och torkad tång på andra, för att man ska kunna testa vilket som fungerar bäst. Ingen betong alls har använts vid byggnationen, och bara mycket lite metall.

Fasadpanelen har impregnerats med en sockerbaserad alkohol som beräknas skydda mot röta i minst 30 år. På taket ligger en folie som är tillverkad av vegetabilisk olja. Gipsplattorna på insidan har en yta av keratin som har tillverkats av fårull.

Självklart har man också tänkt igenom strömförsörjning och avloppshantering. Elen kommer från solceller på taket. I trädgården finns en biologisk reningsanläggning för avloppsvattnet.

Men det är inte nog med att huset är miljövänligt och att 90 procent av det ska kunna komposteras. Delar av det ska också kunna monteras ner och återanvändas. Tanken är att man ska kunna sälja en del av huset om man vill minska på boytan.

Det första biologiska huset blev färdigt strax före julen 2016, och under de kommande två åren ska materialens egenskaper utvärderas. Huvudfinansiär för projektet är den danska danska staten, via en organisation som motsvarar det svenska Naturvårdsverket. Huset kommer att hysa ett forsknings- och utställningscenter om hållbart byggande och vara öppet för besökare.

Klokt nog avstår man ifrån att höja de nya byggmaterialen till skyarna förrän man har facit i hand. Innan man kan bedöma om det är ett bra sätt att bygga på ska huset få stå en tid. Vi på Sustend följer utvecklingen med stort intresse. Kanske blir det så att vi själva kommer få helt nya typer av hus att underhållsplanera i framtiden. Spännande!

 

Mer om det komposterbara huset finns att läsa på NyTekniks hemsida.

Foto: Joakim Kröger, NCC

Malin Alstersjö
ma@sustend.se