Det drar ju! Varför får man inte stänga tilluftsventilerna?

”Ute är det isande kallt. Inne är det varmt och skönt och du kryper upp i soffan. Snart känner du ett kyligt drag i nacken. Det finns ett irriterande hål i väggen ovanför soffan som tillåter den isande kalla luften att strömma in. Du vrider på mojängen så att hålet stängs. Och den fåniga springan vid fönstret som gör att det drar när du sitter vid köksbordet tejpar du igen. Inget mer drag! Så enkelt var det att lösa det problemet!”

Om du är fastighetsägare eller sitter i en styrelse i en bostadsrättsförening vet du kanske redan att lösningen ovan absolut inte får användas. Det kan sätta hela ventilationssystemet ur spel för hela byggnaden. De flesta boende är dock inte lika medvetna och du som fastighetsägare bör informera om hur en sak som verkar så obetydlig kan få så stora konsekvenser.

Det handlar så klart om ventilationen

Inomhusluften innehåller fukt och föroreningar. En del tillför vi människor själva när vi andas, duschar, diskar, tvättar och lagar mat. Utöver detta tillför de maskiner och material som finns i hemmet partiklar och gaser till luften. Dessutom finns det skadliga radonet som kommer ifrån mark eller byggnadsmaterial. Om ventilationen inte fungerar väl blir luften vi andas in till slut rentav ohälsosam. Luftfuktigheten blir för hög och fukten fäller ut som kondens, främst på kalla ytor som kallvattenledningar och fönster, men den kan också sätta sig på väggar och inredning och orsaka mögel och röta vilket i sin tur gör luften ännu mer hälsovådlig.

Att stänga igen tilluftsventilerna kan störa ventilationen riktigt mycket och orsaka dålig inomhusluft, höga radonhalter, mögel och röta.

 

Hur fungerar ventilationen?

Det finns några olika typer av ventilationssystem, men det gemensamma för dem är förstås att gammal luft ska föras ut och ny luft komma in. Därför ska det alltid vara ett svagt undertryck inomhus. Ny luft ska komma in i de rum där vi vistas mest, som sovrum och vardagsrum, och sugas ut på de ställen där den blir mest förorenad, alltså kök, badrum och toaletter. Det ska hela tiden komma in lika mycket luft som det sugs ut. Om tilluftsventilerna stängs igen kan det inte komma in tillräckligt mycket luft vilket medför att den gamla luften inte heller kan sugas ut tillräckligt fort. Om undertrycket blir alltför stort kan alltså luft istället sugas in genom de ventiler där det är tänkt att den ska sugas ut. I värsta fall kan undertrycket leda till att grannens frånluft istället sugs in i lägenheten, med matos och dålig lukt.

Att stänga igen tilluftsventilerna kan alltså störa ventilationen riktigt mycket, och orsaka dålig inomhusluft, höga radonhalter, mögel och röta.

Det verkar kanske paradoxalt, men om man upplever mycket drag ifrån en tilluftsventil är en lösning vara att installera fler tilluftsventiler. Det minskar mängden luft som passerar genom varje ventil och upplevelsen av drag minskar således också.

Får man verkligen aldrig stänga tilluftsventilerna?

Om en tilluftsventil sitter väldigt olämpligt placerad med tanke på hur rummet är möblerat så kan denna stängas igenom tillfälligt just när man vistas nedanför den, under förutsättning att tillräckligt med luft kommer in från ventiler i andra rum. Ventilen bör sedan öppnas igen, när man lämnar platsen. Eftersom luften i sovrum är extra viktig av hälsoskäl bör man dock inte stänga tilluftsventilerna i sovrummet under natten.

Dålig ventilation märks av förklarliga skäl av framför allt i kök, badrum och toaletter, där vi snabbt vill bli av med fukt och lukter. Det är lätt att tänka att det bästa sättet att snabbt bli av med lukten är att öppna ett fönster och vädra ut den. Men om det råder för stort undertryck generellt i bostaden, så kommer det bli ett övertryck i rummet där fönstret öppnas, vilket kan ge motsatt effekt än den önskade. Om fönstret öppnas i köket så kommer alltså matoset inte sugas ut genom köksfönstret, istället kommer luften från köket tryckas in i resten av bostaden.

Det bästa man kan göra om man vill ha hälsosam luft inomhus utan att hela ventilationssystemet behöver bytas ut är alltså möblera så att man inte behöver sitta direkt under en tilluftsventil samt ta på sig raggsockor och kanske en extra tröja just när det är som kallast.

Är du fastighetsägare och har fått anmärkningar efter en OVK som behöver åtgärdas? Kontakta oss om ni behöver hjälp med projektledning av ert ventilationsprojekt.

Malin Alstersjö
ma@sustend.se