Det drar ju! Varför får man inte stänga tilluftsventilerna?

Att stänga igen tilluftsventilerna kan störa ventilationen riktigt mycket och orsaka dålig inomhusluft, höga radonhalter, mögel och röta

”Ute är det isande kallt. Inne är det varmt och skönt och du kryper upp i soffan. Snart känner du ett kyligt drag i nacken. Ett irriterande hål i väggen ovanför soffan låter iskall luft strömma in. Du vrider på mojängen så att hålet stängs. Den fåniga springan vid fönstret som gör att det drar när du sitter vid köksbordet tejpar du igen. Inget mer drag! Så enkelt var det att lösa det problemet!”

Är du fastighetsägare eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening vet du kanske redan att lösningen ovan absolut inte får användas. Stängda tilluftsventiler kan sätta hela byggnadens ventilationssystem ur spel. De flesta boende är dock inte lika medvetna, därför bör du som fastighetsägare informera om hur något som verkar så obetydlig kan få så stora konsekvenser.

Det handlar så klart om ventilationen

Inomhusluften innehåller fukt och föroreningar. En del tillför vi människor själva när vi andas, duschar, diskar, tvättar och lagar mat. Utöver detta tillför de maskiner och material som finns i hemmet partiklar och gaser till luften. Dessutom finns det skadliga radonet som kommer ifrån mark eller byggnadsmaterial.

8 tips till fastighetsägaren inför vintern

7 oktober 2020
Teknik & kunskap

Bristfällig ventilation kan medföra att luften till slut blir rentav ohälsosam. Koncentrationen av föroreningar ökar och luftfuktigheten blir för hög.  Fukten fäller ut som kondens, främst på kalla ytor som kallvattenledningar och fönster, men sätter sig också på väggar och inredning och orsakar mögel och röta, vilket i sin tur gör luften ännu mer hälsovådlig.

Hur fungerar ventilationen?

Ventilationssystemets uppgift är att föra ut gammal luft och låta ny luft komma in. Därför ska det alltid vara ett svagt undertryck inomhus. Ny luft ska tillföras i de rum där vi vistas mest, som sovrum och vardagsrum, och sugas ut på de ställen där den blir mest förorenad, alltså kök, badrum och toaletter. Det ska hela tiden komma in lika mycket luft som det sugs ut. Stängs tilluftsventilerna hindras lufttillförseln, och gammal luft kan inte sugas ut tillräckligt fort.

Om undertrycket blir alltför stort kan luft istället sugas in genom de ventiler där det är tänkt att den ska sugas ut. Vill det sig illa får man in grannens frånluft, med matos och dålig lukt.

Att stänga igen tilluftsventiler kan således störa ventilationen riktigt mycket och orsaka dålig inomhusluft, höga radonhalter, mögel och röta.

Läs mer om radon och radonmätning (på bredablickforvaltning.se).

Det verkar kanske paradoxalt, men lösningen på drag kan vara att installera fler tilluftsventiler. Då minskar mängden luft som passerar genom varje ventil och upplevelsen av drag minskar således också.

Får man verkligen aldrig stänga tilluftsventilerna?

En tilluftsventil som sitter väldigt olämpligt placerad med tanke på rummets möblering kan stängas igen tillfälligt just när man vistas nedanför den, under förutsättning att tillräckligt med luft kommer in från ventiler i andra rum. Ventilen bör sedan öppnas igen när man lämnar platsen. Eftersom luften i sovrum är extra viktig av hälsoskäl bör dock inte tilluftsventiler i sovrum stängas under natten.

Dålig ventilation märks av framför allt i kök, badrum och toaletter där vi snabbt vill bli av med fukt och lukter. Det är lätt att tänka att det snabbaste sättet att bli av med lukt är att öppna ett fönster och vädra ut den. Men om undertrycket i bostaden är för stort så blir det ett övertryck i rummet där fönstret öppnas, vilket kan ge motsatt effekt än den önskade.

Öppnas fönstret i köket så kommer matoset inte sugas ut genom köksfönstret, istället kommer luften från köket tryckas in i resten av bostaden.

Det bästa sättet att få hälsosam luft inomhus utan att byta hela ventilationssystemet är alltså möblera så att man inte behöver sitta direkt under en tilluftsventil samt ta på sig raggsockor och kanske en extra tröja just när det är som kallast.

Är du fastighetsägare och har fått anmärkningar efter en OVK som behöver åtgärdas? Kontakta oss om ni behöver hjälp med projektledning av ert ventilationsprojekt.

Dubbel räntesmäll för dig med bostadsrätt

18 april 2018
Debatt • Teknik & kunskap

Är sprickan farlig? Här är de vanligaste orsakerna till sprickorna i ditt hus

5 oktober 2016
Teknik & kunskap

Renoveringsprojekt på gång? Anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

17 maj 2018
Teknik & kunskap

8 tips till fastighetsägaren inför vintern

7 oktober 2020
Teknik & kunskap

10 vårtips till fastighetsägare

11 mars 2018
Teknik & kunskap

10 viktiga klimatanpassningar alla fastighetsägare bör genomföra

26 oktober 2017
Teknik & kunskap

5 steg ger effektivare fastighetsunderhåll

5 april 2016
Teknik & kunskap

Snö och is på tak

7 januari 2013
Teknik & kunskap