Digitalisering ska snabba upp byggloven

VAD: Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att digitalisera byggprocessen
VARFÖR: Potential att effektivisera för alla inblandade parter

Det har säkerligen inte undgått någon vid detta laget att vi kommer att behöva bygga väldigt mycket i Sverige de kommande åren om alla ska ha tillgång till bostäder och arbetsplatser. Nästan lika allmänt känt är de segdragna och komplexa processerna som måste tröskas igenom för att faktiskt få fram ett hus. Som jämförelse kan byggprojekt genomföras upp till fem gånger snabbare i Tyskland, något som pekar på att det sannolikt finns en enorm utvecklingspotential i den svenska byggprocessen.

För att råda bot på denna tråkiga situation har Regeringen nu gett Lantmäteriet i uppdrag att i samarbete med Boverket arbeta fram en digital samhällsbyggnadsprocess. Målet är att utveckla digitala lösningar som ska främja samarbete mellan de olika inblandade parterna, något som bedöms kunna sänka ledtiderna betydligt. Bostads- och IT-minister Mehmet Kaplan beskriver initiativet med en intressant liknelse: ”- Bostadsplanering ska bli lika överskådlig som den är i dataspelet Minecraft”. Genom att låta exempelvis kommuner, landsting och myndigheter mata in sin information i en digital karta blir det möjligt att snabbare få svar på kritiska frågor och tidigt lösa potentiella konflikter.

Vad det hela mynnar ut i rent konkret återstår att se, men vi är mycket positiva till att man nu öppnar upp för ett brett initiativ för att digitalisera och förenkla dagens processer. Det finns bevisligen betydligt snabbare sätt att bygga samhället på och kan vi bara få ner handläggningstiderna några procent är det en stor vinst. Tillgången till information från olika myndigheter är idag väldigt spridd och ser dessutom olika ut på olika platser i landet vilket skapar krångliga och spretiga processer. Vi är helt övertygade om att det går att förenkla processen betydligt och så länge gör vad vi kan på vår kant för att digitalisera och samla informationen om våra kunders fastigheter.

LÄS MER:
Regeringens hemsida
Artikel i Ny Teknik
Artikel i Svenska Dagbladet

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64