En av Sveriges största bostadsrättsföreningar riskerar konkurs på grund av ekonomisk brottslighet

Med 738 lägenheter är HSB Brf Ida i Rosengård, Malmö, en av Sveriges största bostadsrättsföreningar. För en dryg vecka sedan fick medlemmarna i föreningen ett chockartat besked. Föreningen befinner sig i en akut ekonomisk kris och riskerar konkurs.

Det hela uppdagades när den bank som beviljat lån för renoveringar stoppade utbetalningarna med hänvisning till att styrelsen inte kunde redovisa vart pengarna gick. 152 miljoner kronor verkade vara spårlöst försvunna. Styrelsen kunde inte besvara bankens frågor, och inte heller frågor från revisorn som därmed vägrade godkänna den senaste årsredovisningen.

Till att börja med framstod det som att hela situationen var ett resultat av att föreningens styrelse var inkompetent. Avgifterna hade varit för låga och avsättningen till underhållsfonden otillräcklig. Kostnaderna hade skjutits på framtiden och när underhåll och renoveringar måste utföras behövde föreningen ta onödigt stora lån.

Kräv att få se underhållsplanen!

19 januari 2017
Debatt • Teknik & kunskap

Enorma summor hade betalats ut i förskott till entreprenörerna, bland annat hade man betalat 12 miljoner för ett staket. Det enda man i dagsläget kan se av nämnda mångmiljonsstaket är några betongplintar som staketet ska fästas i.

Trots att styrelsen var HSB-certifierad och hade en representant ifrån HSB som ledamot är 152 miljoner spårlöst försvunna

När fler fakta kom fram började allt luta emot att inkompetens inte är hela förklaringen. Tyvärr verkar det vara mer allvarligt än så. Förutom att styrelsen har hanterat föreningens ekonomi synnerligen vårdslöst är det sannolikt att det även handlar om ekonomisk brottslighet. Inte bara tvivelaktiga entreprenörer förekommer i härvan, det finns också anledning för polisen att titta lite närmare på vissa styrelseledamöters agerande.

Denna blogg är inte rätt forum för att gå in närmare på brottsligheten i sig, istället ska vi försöka fokusera på vad man som bostadsrättsinnehavare kan tänka på för att liknande händelser inte ska kunna inträffa i den egna föreningen.

Hur kan misskötsel och ekonomisk brottslighet i en brf förhindras?

Var delaktig i föreningen

Naturligtvis är det alltid svårt att försäkra sig om att samtliga styrelseledamöter i en brf-styrelse är hederliga. Men genom att som bostadsrättsinnehavare vara delaktig, läsa årsredovisningarna och delta på årsstämman minskar man risken för att ohederliga styrelsemedlemmar ens ska komma på tanken att försöka sig på att förskingra pengar.

Dubbel räntesmäll för dig med bostadsrätt

18 april 2018
Debatt • Teknik & kunskap

En styrelse som verkar tillämpa svågerpolitik bör definitivt ifrågasättas. Brf Ida har 738 lägenheter, ändå kom knappt 40 medlemmar på årsstämman. Ett typiskt exempel på hur stor okunskapen är om vilket ansvar man har som bostadsrättsinnehavare.

Säkerställ att styrelsen har koll på framtida kostnader

Kontrollera att det finns en omfattande och utförlig underhållsplan för bostadsrättsföreningens fastighet, som tydligt specificerar hur mycket det framtida underhållet kommer kosta, och när olika åtgärder bör utföras. En bostadsrättsförening bör ha koll på kostnaderna för 30 år framöver. Den ska vara gjord av en kompetent byggkonsult med kunskap om underhållsplanering. Kan styrelsen inte presentera en sådan finns det all anledning att ifrågasätta det. Kräv att få se bostadsrättsföreningens underhållsplan!

3 exempel på när en underhållsplan kan stjälpa istället för hjälpa

10 mars 2018
Teknik & kunskap

Var skeptisk mot för låga avgifter

Fundera på om avgifterna verkar korrekta. Verkar det för bra för att vara sant, är det förmodligen det. Är avgifterna tillräckligt höga för att pengar för framtida underhåll ska kunna avsättas? Det är lätt att stirra sig blind på fördelarna med att ha låga avgifter ”här och nu” och tro att allt löser sig. Det gör det inte.

Ett kortsiktigt tänkande kan sätta föreningens samtliga medlemmar i stor knipa.

Kan föreningen inte betala sina kostnader riskerar den att försättas i konkurs. Antingen får medlemmarna gemensamt lösa kostnaderna, eller så sker en försäljning av fastigheten varvid bostadsrätterna omvandlas till hyresrätter. De boende i huset blir då hyresgäster, men kan ha kvar miljonskulder i lån för en bostadsrätt som inte längre finns.

Kostnadsjakten kan leda till katastrof

25 maj 2016
Debatt • Teknik & kunskap

Se till att oberoende byggledare anlitas vid stora projekt

Säkerställ att styrelsen anlitar en utomstående professionell byggprojektledare för upphandling och projektledning av stora projekt. Byggprojektledarens uppgift är att ta fram se till att upphandlingen sker korrekt, att rätt åtgärder utförs på ett kompetent sätt, samt att föreningen får vad den betalar för. Byggprojektledaren har tekniskt kunskap och vet också hur mycket det är rimligt att olika åtgärder kostar. Risken för fusk, byggfel och saltade fakturor minskar markant. Kompetent byggledning lönar sig alltid.

Renoveringsprojekt på gång? Anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

17 maj 2018
Teknik & kunskap

I en bostadsrättsförening har alla medlemmar ett ansvar!

De boende i HSB Brf Ida har Sustends djupaste sympatier. Detta scenario borde inte kunna inträffa.  Vi hoppas att situationen reds ut på ett sätt som drabbar de oskyldiga medlemmarna så lite som möjligt, och att konkurs kan undvikas. Samtidigt hoppas vi att strålkastarljuset tänds så att andra bostadsrättsinnehavare och styrelser får upp ögonen för vad som kan hända.

En bostadsrättsförening är inte en självgående maskin. Det krävs engagemang och ansvarstagande från såväl styrelse som övriga medlemmar. Ta väl hand om varandra och er fastighet!