Undercentral

En miljard om året på energideklarationer – till vilken nytta?

Riksrevisionen konstaterade nyligen i en granskning att systemet med energideklarationer kostar fastighetsägare, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och villaägare en miljard kronor om året. En rad företrädare för fastighetsbranschen – bl.a Bostadsrätterna, Byggherrarna, Villaägarnas Riksförbund och SABO – riktar nu i en debattartikel skarp kritik mot systemet. Man vill förmå regeringen att ta tillfället i akt och rätta till sitt misstag i samband med de EU-förhandlingarna om systemet med energideklarationer som snart inleds.

” De pengar som i dag läggs på höga konsultarvoden och administration för att ta fram energideklarationen kan då istället användas till sådant som verkligen sänker energianvändningen, till exempel investeringar i energibesparingsåtgärder.”

Lagen om energideklarationer för byggnader har funnits i 10 år och innebär att alla enfamiljshus och större byggnader som säljs eller hyrs ut måste ha en energideklaration som är framtagen av en certifierad energiexpert. Syftet med en energideklaration är dels att köpare, hyresgäster och bostadsrättsägare ska få god information om byggnadens energiprestanda, och dels att fastighetsägarna ska motiveras att genomföra de energibesparingsåtgärder som föreslås i energideklarationen, och därmed minska energianvändningen. Enligt författarna visar Riksrevisionens granskning att åtgärden med att lagstifta kring energideklarationerna varit verkningslös, och att kostnaderna för energideklarationerna belastar fastighetsägarna med en miljard kronor till ingen nytta. Hälften av de granskade energideklarationerna innehöll enligt granskningen inte några förslag till kostnadseffektiva energibesparande åtgärder, och i de fall de fanns så hade 80% av fastighetsägarna redan kunskap om dem. Istället för att lägga pengar på den onödiga administration som energideklarationen innebär så skulle dessa pengar kunna användas till att faktiskt genomföra energibesparande åtgärder, menar debattörerna. Deras förslag går ut på att man istället skulle låta fastighetsägare själva, eller tillsammans med energibolagen, årligen rapportera sin energiförbrukning till Boverket.

Energideklaration

Hälften av de granskade energideklarationerna innehöll enligt granskningen inte några förslag till kostnadseffektiva energibesparande åtgärder, och i de fall de fanns så hade 80% av fastighetsägarna redan kunskap om dem.

”Det är den enskilde fastighetsägaren som bäst känner sin fastighet. Den uppfattning som en konsult kan bilda sig på någon eller några timmar kan inte jämföras med den ingående kunskap fastighetsägaren själv har om sin byggnad. Dessutom har ägaren kännedom om annat som spelar roll för beslut om åtgärder, till exempel kulturhistoriska aspekter, inomhuskomfort, ekonomi med mera”, skriver författarna i artikeln.

Sustends tycker till: En energideklaration är bara onödig administration

Anton Klintenberg, VD på Sustend kommenterar: ”Åsikten är tydlig bland våra fastighetsägarkunder: att ta fram en energideklaration upplevs oftast som ett nödvändigt ont. Grundtanken är god, men hela konceptet har blivit urvattnat när alla vill ha enklaste och billigaste möjliga variant utförd. Resultatet blir en dyr skrivbordsprodukt som ingen använder. De som vill spara energi gör bäst i att anlita en specialist för en mer fokuserad utredning, eller använda kompetensen som redan finns i organisationen. Ett omtag gällande energideklarationerna hade varit välkommet så att mer resurser kan gå till att faktiskt spara energi istället för onödig administration.”

Läs debattartikeln i sin helhet 

Malin Alstersjö
ma@sustend.se