Enkla åtgärder kan ge stora besparingar

VAD: Vanligt med fel i undercentraler, men oftast enkla att åtgärda
VARFÖR: Möjlighet att spara pengar om du har fjärrvärme

Fjärrvärme används för att värma upp cirka 60% av Sveriges byggnader och bland våra kunder är fjärrvärme den överlägset vanligaste uppvärmningsmetoden. Därför är det intressant både för den enskilde fastighetsägaren och samhället i stort att se hur förbrukningen kan sänkas. Ofta behöver insatserna inte bli så dyra eller krångliga som man kan tro, och kan leda till stora besparingar! I sin doktorsavhandling ”To analyse measurements is to know!” har Henrik Gadd gått igenom 146 fjärrvärmecentraler och konstaterar att så få som 26% fungerar felfritt (!).

Några enkla och ofta lönsamma åtgärder som lyfts fram:

  • Se över värmecentralens komponenter så att de är rätt dimensionerade och fullt funktionella.
  • Justera styrsystemets värmekurvor, ofta kan de vara för högt ställda.
  • Justera in värmesystemet så att värmen inte behöver skruvas upp för att kompensera för att vissa radiatorer är för kalla.
  • Se över drifttiderna på ventilationen så att exempelvis inte ytor kyls dygnet runt trots att de bara används dagtid.

 

Mycket av ovanstående kan enkelt ordnas genom ett bra serviceavtal eller en enkel engångsinsats genomförd av en specialist. Med en högst rimlig arbetsinsats finns det ofta fina besparingar att hitta.

Vill du integrera energi- och miljöfrågor i underhållsarbetet på ett smidigt sätt? Vårt tjänstepaket Sustend Underhållsplan Total innehåller en ingående energi- och miljöanalys där vi hittar energibesparande åtgärder, förbättrar boendemiljön och hjälper dig att få bort miljö- och hälsofarliga ämnen.

LÄS MER:
Fullständig artikel från Fastighetstidningen
Läs avhandlingen i sin helhet

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64