Europol utreder arbetskraftsexploatering: Razzior på svenska byggarbetsplatser

Under ledning av Europol har Polisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket genomfört razzior på nio svenska arbetsplatser inom byggbranschen. På vissa platser har även Migrationsverket, Ekobrottsmyndigheten och nationella samordningen mot människohandel på Länsstyrelsen i Stockholm deltagit. Razziorna skedde i Sundsvall, Stockholm, Norrköping, Örebro och Göteborg och totalt kontrollerades 32 företag.

Europol utreder arbetskraftsexploitering

24 europeiska länder deltog i insatsen vars syfte är att utreda arbetskraftsexploatering, dvs att företag inte följer gällande regler och lagar och låter arbetstagare fara illa eller bli utnyttjade. Enligt Arbetsmiljöverket är byggbranschen en av de branscher där det förekommer allra mest fusk med lagar och regler. Enligt Patrik Hemmingsson, projektledare på Arbetsmiljöverket, finns det många oseriösa arbetsgivare som medvetet fuskar för att vinna fördelar över konkurrenterna. Exempel på sådant som ger en osund konkurrensfördel är brott mot arbetsmiljölagen, skattelagstiftningen, utlänningslagen samt bedrägeri och arbetskraftsexploatering.”Oseriösa arbetsgivare låter arbetstagare riskera hälsa och ibland sina liv för att vinna kontrakt. Så kan det inte fortsätta”, säger Patrik Hemmingsson.

Oseriösa arbetsgivare låter arbetstagare riskera hälsa och ibland sina liv för att vinna kontrakt. Så kan det inte fortsätta

Under razziorna konstaterades att flera av arbetsplatserna var farliga ur säkerhetssynpunkt. På de inspekterade arbetsplatserna upptäcktes bland annat fallrisker samt bristande kontroll om arbetstagarna riskerade att utsättas för hälsofarliga ämnen.

De nio razziorna resulterade i fem förbud att fortsätta arbetet på grund av allvarliga arbetsmiljörisker, elva sanktionsavgifter gällande bland annat bristande fallskydd, en förundersökning om ekonomisk brottslighet och ca 25 omhändertagna personer samt 15 påbörjade ärenden gällande brister i användningen av personalliggare.

Sustend håller koll

Missförhållandena som råder i byggbranschen måste motverkas. Som beställare bör man säkerställa att den entreprenör man anlitar är en seriös aktör som följer gällande lagar och regler, och inte endast basera sitt val på det lägsta anbudet utan att reflektera över varför det är lägst. Det som verkar vara ett billigt alternativ kan visa sig bli både dyrt och problematiskt i slutändan. Har ni ett projekt på gång? Kontakta då oss för rådgivning och projektledning. Med Sustend vid rodret minimeras risken för fusk och bedrägeri!

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64