FABUR – Ny yrkeshögskola ska säkra kompetensen inom fastighetsbranschen

Det byggs bostäder i en rasande takt i Sverige just nu. Alla ser behovet och alla vet att det behöver byggas. Däremot är det inte lika många som tänker på att alla dessa fastigheter som byggs därefter måste förvaltas och underhållas. I dagsläget finns ett skriande behov av kompetent arbetskraft inom inre och yttre skötsel, teknik, energi, underhåll, projektledning, ekonomi, administration och management. Många i branschen är på väg att gå i pension, och det finns ont om utbildade medarbetare som kan ta över.

Vi på Sustend har känt till detta en längre tid. Och vi har inte varit ensamma om insikten. Hela fastighetsbranschen har länge varit medveten om problemet. De få utbildningar som finns räcker inte på långa vägar till för att försörja branschen med kompetent arbetskraft. Efter att ha misslyckats med att få något större gensvar ifrån berörda myndigheter bestämde sig fastighetsbranschen i Västsverige för att agera. Ett antal fastighetsföretag gick samman för att helt enkelt själva starta upp de utbildningar man ansåg krävdes för att säkra upp kompetensen. Sommaren 2016 bildades FABUR, Fastighetsbranschens centrum för utbildning och rekrytering. Planen är att FABUR till att börja med ska arrangera utbildningar för fastighetsförvaltare, fastighetsingenjörer, fastighets- och energitekniker samt fastighetsvärdar. Om ansökningarna för att bedriva YH-utbildningar med dessa inriktningar beviljas av Yrkeshögskolemyndigheten kommer utbildningarna påbörjas hösten 2017. På sikt tänker sig FABUR att organisationen även ska kunna vidareutbilda redan befintlig personal, utbilda efter eventuella uppdrag från Arbetsförmedlingen och andra samt utgöra testcenter för validering.

Det kommer inte gå att plocka ur vinst ur föreningen. Den utdelning de bidragande företagen kan hoppas på kommer således inte i form av pengar, utan i tillgång till kompetenta medarbetare

Strukturen i FABUR är unik. Det handlar om en ideell förening som äger ett aktiebolag där utbildningsverksamheten bedrivs. Många företag, även kommunala bolag, har bidragit med finansiering – utan att förvänta sig någon som helst ekonomisk återbäring. Det kommer nämligen inte gå att plocka ur vinst ur föreningen. Den utdelning de bidragande företagen kan hoppas på kommer således inte i form av pengar, utan i tillgång till kompetenta medarbetare som kan säkerställa att Sveriges alla fastigheter, nya som gamla, förvaltas och bevaras väl.

Sustend är medlem i föreningen FABUR. Vi har bidragit i framtagningen av kursplaner och kommer förhoppningsvis även hålla kurser inom besiktningunderhållsplanering och projektledning på den blivande skolan.

Till alla ungdomar som funderar på sitt framtida yrkesval vill vi säga: Välj fastighetsbranschen! Den är både givande, utvecklande och intressant och ger dig goda karriärmöjligheter.  Kanske blir du en av oss på Sustend! Bli en #husnörd du med!

 

Läs mer:

fabur.se

Malin Alstersjö
ma@sustend.se