Får man göra något åt grannens träd?

När vi på Sustend genomför fastighetsbesiktningar och underhållsplanerar ser vi ofta träd och växtlighet som är lite för stora för att hus och mark ska må bra. Träd är visserligen vackra och hjälper till med att dränera marken genom att suga upp vatten, men kan också ställa till stora bekymmer när de står nära byggnader.

Det är inte bara trädens grenar och lövverk som är viktiga att se upp med, även rötterna kan skada mark, grund och vattenledningar samt orsaka sättningar och sprickor. Läs mer i vårt tidigare blogginlägg: 5 sätt som träd kan förstöra din fastighet på.

Men om trädet som orsakar bekymmer står helt eller delvis på granntomten, vad gör man då?

I första hand är det så klart bra om man kan komma överens grannar emellan, men faktum är att träd är en av de vanligaste orsakerna till grannkonflikter. Om man behöver luta sig på lagar för att komma fram till en lösning är det i jordabalken man ska söka. I jordabalken anges att ”man ska visa skälig hänsyn till sin omgivning vid nyttjande av egen eller annans fasta egendom”.

Vad som kan anses vara skälig hänsyn blir naturligtvis många gånger en tolkningsfråga. Just avverkning av grenar och rötter regleras också i Jordabalken. Står trädet på grannens tomt är lagen ganska tydlig.

Jordabalken 3 kap 2 $:

2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.

 

 

Närbild på blommande körsbärsträd
Körsbärsträd är vackra, men nedfallande bär kan göra marken skräpig och klibbig.

 

Detta betyder alltså att man får lov att ta bort grenar och rötter från grannens träd om de ställer till besvär. Villkoret är dock att det endast får göras på ett sådant sätt att trädet inte skadas, så det är inte bara att ta bort dem hur som helst. Skulle trädet skadas allvarligt eller dö av ingreppet kan man bli skadeståndsskyldig.

I första hand ska man kontakta ägaren av trädet och be denne beskära grenar eller rötterna om det handlar om ett lite större ingrepp. Vägrar denne, får man göra det själv på egen bekostnad. I händelse av en framtida rättslig tvist bör man ha bevis på att man meddelat ägaren och gett denne möjlighet att utföra ingreppet. Några sätt att göra detta är att skicka ett rekommenderat brev eller spela in ett samtal med grannen där uppmaningen tydligt framgår.

För att man ska få beskära grenen eller roten måste olägenheten vara betydande. Exempel på betydande olägenheter är grenar som försvårar tillgången till fastigheten eller i stor utsträckning skymmer solen på ett olämpligt ställe, eller rötter som orsakar sprickor i asfalt eller flyttar på plattor. Det räcker alltså inte bara med att grenar eller rötter sticker in på tomten.

Observera att lagen nämner just grenar och rötter, inte stammen. Stammen får alltså aldrig röras.

Om trädet står precis på tomtgränsen och man vill fälla det är det lite lurigare. Då kan man försöka göra en bedömning av ägandefrågan genom att se tillbaka på vem som faktiskt planterade trädet. Är detta okänt kan det vara så att man har gemensam äganderätt, och således gemensam beslutanderätt. Kan man inte komma överens kan man vända sig till tingsrätten för att få ett avgörande i frågan.

10 vårtips till fastighetsägare

11 mars 2018
Teknik & kunskap

Varför spricker betongen?

21 juni 2019
Teknik & kunskap

Dubbel räntesmäll för dig med bostadsrätt

18 april 2018
Debatt • Teknik & kunskap

Tegelfasad från 50-, 60- och 70-talet en potentiell dödsfara

21 augusti 2017
Teknik & kunskap

Hur blir man av med störande fåglar?

30 mars 2017
Teknik & kunskap

Avgiftsfria månader - Sänkt kostnad på riktigt eller bara en illusion?

29 januari 2018
Debatt • Nyheter • Teknik & kunskap

5 sätt som träd förstör din fastighet på

1 juni 2016
Teknik & kunskap

Asfalt, sprickor och potthål

5 september 2019
Teknik & kunskap

5 steg ger effektivare fastighetsunderhåll

5 april 2016
Teknik & kunskap

11 viktiga lagkrav en brf-styrelse måste ha koll på

19 augusti 2016
Teknik & kunskap

3 orsaker till blåsorna på din målade fasad

16 juni 2016
Teknik & kunskap

Är sprickan farlig? Här är de vanligaste orsakerna till sprickorna i ditt hus

5 oktober 2016
Teknik & kunskap