Snö och is på tak

Var vaksam på snöras och istappar!

”Snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken.” Vi hoppas att Viktor Rydberg har fel i det här fallet, för som fastighetsägare är det viktigt att vara extra vaken när taken blir snötyngda.

Ordningslagen håller fastighetsägaren ansvarig för att snö eller is från fastigheten inte skadar person eller egendom, vilket innebär att tillfälligt spärra av trottoar och sätta upp varningsskyltar när det finns fara för snöras eller fallande is samt se till att snön och isen utan oskäligt dröjsmål tas bort.

Eftersom borttagning av farlig is och snö kan innebära en stor kostnad är det förutom av säkerhetsskäl även viktigt för ekonomin att förhindra att istappar växer till.

Istappar och snö kan dessutom förhindra att smältvatten inte kan följa sin tänkta avrinningsväg utan däms upp och i värsta fall orsakar vattenläckage i taket. Ibland är dessutom takrännor och stuprör redan tilltäppta av löv eller skräp som inte rensats bort ordentligt efter hösten, vilket naturligtvis förvärrar problemet.

Finns det träd nära byggnaden bör man som fastighetsägare vara extra uppmärksam och regelbundet kontrollera att hängrännorna inte är igensatta, vilket är i synnerhet viktigt inför vintern.

När bildas istappar?

Det är lätt att tro att istappar inte kan bildas när det är minusgrader och taket är kallt, men det är felaktigt. Eftersom snö är ett isolerande material isolerar snötäcket den värme som kommer ifrån taket. När det snöat länge isolerar snön såpass mycket att det blir plusgrader under snötäcket, och snön närmast taket börjar smälta.

Vattnet rinner ner i hängrännor och stuprör där det fryser till is och täpper till. Eftersom smältvattnet då inte kan ta denna väg svämmar det över hängrännans kant och istappar bildas.

En istapp kan efter bara fem timmar vara en halvmeter lång och väga 2 kg. På 10 timmar kan den ha vuxit till en meter och väga så mycket som 10 kg!

Se över taksäkerhet och snörasskydd!

Snörasskydd på taket är naturligtvis ett sätt att förhindra att snö rasar ner. Man kommer dock inte åt problemet med farliga istappar. Bildandet av istappar kan förhindras på två sätt – genom ventilation eller värmeisolering. Exempelvis kan man ha en ventilerad kallvind under taket.

Om temperaturen på kallvinden är under noll när det är minusgrader så tränger ingen värme igenom taket och orsakar snösmältning underifrån. Alla värmealstrande installationer på kallvinden måste därför vara isolerade,  men även kallvattenrören måste isoleras eftersom vattnet annars riskerar att frysa i rören.

Ett annat sätt är att isolera själva taket för att inte värmen ska tränga igenom. Även om det är svårt att tilläggsisolera gamla hus tillräckligt för att helt och hållet förhindra all värmegenomträngning så kan risken för snöras och istappar i varje fall avsevärt minskas på detta sätt.

Om inget av ovanstående är genomförbart så finns möjligheten att värma rännor och tak med värmekablar. Denna lösning är dock lite mer känslig. Värmekablar på tak skadas lätt under vintern, antingen av glidande is och snö eller vid ovarsam snöröjning av taket.

Har ni problem med snöras och istappar på ert tak och vill veta mer om hur ni skulle kunna förhindra eller minska problemen? Anlita en certifierad besiktningsman från oss för en besiktning av fastighetens snörasskydd och taksäkerhet. Våra besiktningsmän jobbar i Stockholm, Göteborg och Malmö med närliggande områden, och hjälper er gärna med att undersöka vilken lösning som skulle passa er bäst.

Fler artiklar som kan intressera dig:

8 tips till fastighetsägaren inför vintern

Vinterfarorna som kan ge fastighetsägaren fängelse

Vem ska skotta taket?

5 sätt som träd kan förstöra din fastighet på

Besiktning av fastighet, bygg och entreprenad