Fastighetsarkivet 2.0

fastighetsarkivet-sustendNu introducerar vi vårt nya och förbättrade Fastighetsarkiv, en smart lagringsplats för alla era fastighetsrelaterade filer.

Att förvalta fastigheter innebär att hålla koll på en mängd olika dokument såsom ritningar, avtal och garantisedlar. Dokument som kan bli riktigt kostsamma om de försvinner. Med alla handlingar tryggt förvarade i vårt Fastighetsarkiv blir livet betydligt behagligare.

Det nya Fastighetsarkivet bygger på samma princip som den förra varianten, med några små skillnader. Integrationen med Dropbox gör att kunden själv kan bestämma mappstrukturen i sitt Fastighetsarkiv och enkelt ladda upp egna filer. Dessutom blir det möjligt att koppla ihop Fastighetsarkivet med andra Dropbox-konton om kunden redan har ett sådant.

Alla filer på ett ställe. Enkelt och tydligt.

Om du anlitar oss byggkonsulter på Sustend för att upprätta en underhållsplan så bjuder vi på ett konto där vi sparar underhållsplanen och övrigt material som kommer oss tillhanda under arbetets gång.

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64