Fastighetsbolag som erbjuder läxhjälp

Vilket samhällsansvar har egentligen ett bostadsbolag? Att tillgodose de boendes behov av en trygg och komfortabel bostad med god standard är självklart deras allra viktigaste uppgift. Ett bra bostadsbolag månar även om miljön i området omkring bostadshuset. Bra bostäder, välskötta byggnader och bostadsområden som är trivsamma bidrar till att människor mår bättre – det är ett obestridligt faktum. Och när människor mår bättre mår också samhället bättre.

Det finns dock fastighetsägare som går steget längre, något som vi tycker om att lyfta fram som goda exempel och förebilder. I denna artikel har vi valt att titta närmare på Familjebostäder, ett av de kommunala bostadsbolagen i Göteborg. De ser bortom det vi vanligen förknippar med fastighetsförvaltning – de ser sin möjlighet att påverka unga människors framtid, och på så sätt hela samhällets utveckling. Nyckeln till framtiden heter utbildning. Många ungdomar i socioekonomiskt svaga områden har av olika anledningar svårigheter med att klara av skolan, och går miste om den möjlighet en god utbildning kan ge. Genom att erbjuda läxhjälp till högstadieelever i sådana områden hjälper de ungdomar att klara skolan med godkända betyg, vilket ger ungdomarna självförtroende och framtidstro.

Bra bostäder, välskötta byggnader och bostadsområden som är trivsamma bidrar till att människor mår bättre – det är ett obestridligt faktum. Och när människor mår bättre mår också samhället bättre.

I Bergsjön i Göteborg erbjuds eleverna läxhjälp två gånger i veckan. Läxhjälparna är själva studenter som nyss gått ut gymnasiet eller studerar på högskola, och som dessutom bor i området själva. Eftersom de har lokal förankring har de en extra ansvarskänsla och hjärta för området.  ”Vi har många ungdomar i Bergsjön som studerar på universitet och högskola. De har alla gått i skolan här och vet vad det innebär. De är exempel på att alla kan läsa vidare och är suveräna förebilder för barnen i Bergsjön”, säger Tobias Johansson, distriktschef på Familjebostäder. Fokus läggs på att eleverna ska klara kärnämnena, och många gånger är det hjälp med svenskan som behövs. Satsningen har visat sig ge ringar på vattnet och stärka både läxläsare och läxhjälpare.

Utöver läxhjälpen har Familjebostäder fler projekt på gång. Några exempel är återbruk av cyklar, gym för kvinnor och simskola. Dessutom anlitar Familjebostäder alltid personal som bor i närområdet för trappstädning och liknande. På så sätt får de en fot in på arbetsmarknaden och kan fylla på sitt CV.

”Bergsjön är en förort med stora utmaningar inom till exempel hälsa, arbetstillfällen, skola och trygghet och ett av mina viktigaste uppdrag är att skapa ett socialt hållbart Bergsjön”, säger Tobias Johansson.

En eloge till Familjebostäder

Familjebostäder är ett fastighetsbolag som har fattat grejen. Ett insiktsfullt fastighetsbolag som inser att ett bostadsområde är en organisk helhet bestående av människor, deras hem och deras livsmiljö.  Bostadsfastigheter är inte bara placeringar som ska generera vinst på kortast möjliga tid. De är avgörande delar av samhällsbygget och med engagerade och långsiktiga ägare kan de bidra till att lösa många av de utmaningar som vi som samhälle har framför oss. Vi på Sustend vill ge en stor eloge till Familjebostäder för sitt långsiktiga tänkande och engagerade arbete!

 

Även om läxhjälp och simskola inte ligger inom Sustends kompetensområde så brinner vi för fastigheter och boendemiljö. Och ta hand om fastigheter – DET är vi bra på. Vill du veta hur vi kan hjälpa till? Hör av dig så berättar vi mer!

Malin Alstersjö
ma@sustend.se