Framtidens vägar lagar sig själva och laddar din elbil

Inte bara byggnader behöver underhållas, även vägar och andra asfaltsytor kräver en insats med jämna mellanrum. Forskare från Delfts tekniska universitet i Holland har under flera år jobbat med att ta fram en slags självlagande asfalt som kan göra underhållsarbetet av vägar och andra asfaltsbelagda ytor både betydligt billigare och betydligt enklare.

Stålfibrer gör asfalten ledande

Den självlagande asfalten innehåller stålfibrer, vilket gör asfalten ledande. Med hjälp av en slags induktionsmaskin (i stort sett en stor magnet) som körs över asfalten värms beläggningen upp och smälter tillräckligt för att sprickor som bildats i asfalten ska kunna sluta sig. Helt självlagande är asfalten alltså inte, men att köra över ytan med maskinen är ett betydligt mindre ingrepp än att åtgärda sprickorna på ett konventionellt sätt. Även solstrålning kan i viss mån ge samma effekt, men vanligtvis inte tillräckligt för att sprickorna ska försvinna helt.

I Holland har den självlagande asfalten provats i praktiken sedan 2010. De vägar som belagts med asfalten är fortfarande i gott skick, men eftersom även vanlig asfalt håller bra i upp till 10 år så har det än så länge varit för tidigt att dra några säkra slutsatser om hur den nya asfaltens funktionalitet. Det är först nu, inom de närmsta åren, som det börjar bli riktigt intressant att utvärdera resultatet. Kostnaden beräknas bli 25 % högre än för traditionell asfalt, men med tanke på att livstiden på beläggningen mer än fördubblas så är den ett mycket prisvärt alternativ i ett längre perspektiv.

Fler nytänkande idéer

Att blanda in stålfibrer i asfalten har också gett upphov till fler spännande snilleblixtar. Bland annat finns tanken på att elbilar skulle kunna laddas med hjälp av asfalten. Detta är än så länge ganska outvecklade idéer, men visst är tanken fascinerande?

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64