Vy över Gullbergsvass med gasklockan

Gasklockan går ur tiden

En hatad och älskad Göteborgsikon går nu ur tiden. Ett åbäke som varit en nagel i ögat på alla med ett estetiskt sinne. En säregen profil som har gett karaktär åt Göteborgs stadssiluett under många decennier. Den har blivit nominerad till en av Göteborgs fulaste byggnader av GT:s läsare och kallad för ett av hela västvärldens fulaste landmärken. Ändå har den varit älskad. Nu kommer den försvinna ur vår åsyn för alltid, och lämna ett stort tomrum efter sig i den Göteborgska själen. Gasklockan. Byggnaden göteborgarna älskar att hata.

Gasklockan – Göteborgs kanske mest omstridda byggnad

Byggnaden uppfördes 1933 och är 86 meter hög. Själva klockan där gasen förvarades finns inuti, fasaden som syns är bara ett omgivande skal. Den togs ur drift 1993 och sedan dess har dess öde varit omdiskuterat.

Gasklockan som Coca-Colaburk

Det sägs att Coca-Cola erbjudit sig att måla om gasklockan. Så här kunde resultatet ha blivit…

Gasklockan ansågs vara kulturhistoriskt värdefull och ingick i Göteborgs Stads bevaringsprogram, och Göteborg Energi har länge försökt hitta ett nytt användningsområde för den. Många idéer har presenterats men inget förslag har kunnat realiseras. Eftersom underhållet är dyrt och klockan dessutom ligger på värdefull och eftertraktad tomtmark så fattades till slut beslutet om att gasklockan måste rivas.

Perspektivbild på gasklockan nerifrån

Det måste vara en enastående utsikt ifrån toppen av gasklockan, något pilgrimsfalkarna vet att uppskatta.

Just efter att rivningsbeslutet klubbats igenom kom några oväntade hyresgäster att återigen ändra på gasklockans öde.  Ett par pilgrimsfalkar fattade tycke för gasklockan och bestämde sig för att bosätta sig i den och bilda familj. Planerna på rivning fick därför läggas på is. Herr och fru falk fick häcka ostört i några år, men så småningom gav Länsstyrelsens naturvårdsenhet dispens till Göteborg Energi för rivning av gasklockan. Pilgrimsfalkarna kommer emellertid tas väl omhand och få helt nya bostäder, specialbyggda just för dem. En på taket av Rosenlundsverket och en på Sävenäsverket.

Vad ska nu hända på platsen där gasklockan har stått?

Gasverket i Gullbergsvass var ett kolgasverk, med stenkol som råvara samt koks och stenkolstjära som biprodukter till huvudprodukten stadsgas. Till följd av denna produktion är marken starkt förorenad och dess användningsområden begränsade. Tomten är 20 000 kvadratmeter stor och planen verkar för tillfället vara att den ska användas som upplag vid byggandet av Västlänken, och uppställning av Västtrafiks bussar.

Gasklockan i GöteborgRivningen kommer att påbörjas i månadsskiftet augusti/september 2016 och förväntas vara klart vid årsskiftet.

Farväl gasklockan! Din tid har tickat klart och det är dags för dig att gasa vidare till de sälla jaktmarkerna. Du har satt ett stort avtryck i Göteborgs historia!

Läs mer:
Om Gasklockan på Wikipedia

Är du också intresserad av intressanta hus, byggnadsvård och fastighetsförvaltning? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev eller följ oss på Facebook.

Malin Alstersjö
ma@sustend.se