Sustend och GDPR

Dina uppgifter vilar tryggt hos oss

Vi på Sustend värnar förutom om husens hälsa även om våra kunder och vänners integritet. Därför vill vi i samband med nya GDPR-lagens inträdande berätta för dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

När du ingår ett samarbete med oss måste vi ha ditt namn, dina kontaktuppgifter samt din fastighets adress för att kunna utföra projektet. Denna information sparas i minst 1 år efter avslutat projekt, och mer än så ifall projektets natur kräver det. Det kan till exempel vara kommande besiktningar, uppdateringar eller garantiåtgärder. Den rättsliga grunden till detta kallas fullgörande av avtal.

Förutom att kunna sköta arbetsrelaterad kommunikation under projektens livstid kan vi även komma att använda dina kontaktuppgifter för att upplysa dig om nyheter, lagförändringar och annat matnyttigt vi bedömer det relevant för dig att veta. Den rättsliga grunden till detta kallas berättigat intresse. Vi kan också komma att använda dem för att tillhandahålla och förbättra får service till dig, med intresseavvägning som rättslig grund.

Vi har också noggrant sett över våra interna systems säkerhet så att ingen annan än vi kommer åt dina uppgifter, som alltså vilar tryggt hos oss under vårt samarbete, samt att dessa systemverktyg i sin tur följer GDPR. Vi kommer dessutom uppdatera våra system ytterligare framöver och ständigt jobba för att se till att dina kontaktuppgifter vilar tryggt hos oss.

Du kan alltid höra av dig till oss på gdpr@nullsustend.se eller 010-1756909 för att fråga om vilka personuppgifter vi, som till exempel nuvarande eller tidigare kund, har om dig, samt be om att få dem ändrade eller raderade. Detta gäller även dina kontaktuppgifter i vår nyhetsbrevlista, som du kan avregistrera dig från här.