Glöm markytan, bosätt dig på en klippvägg!

Finns det ingen tomt att bygga på? Det behöver inte vara något problem för den som vågar tänka vertikalt istället för horisontellt. Några som vågade just det var arkitekterna Elisabetta Gabrielli och Pontus Öhman på arkitektfirman Nestinbox. Tillsammans med företaget Moderna Trähus skapade de ett genialt och yteffektivt hus som totalt omkullkastar vår traditionella syn på bostadsbyggande.

Huset, som har samma namn som företaget bakom, kallas Nestinbox och är tänkt att monteras på klippväggar. Den smarta planlösningen i 3 våningar har en boendeyta på knappt 50 kvm och motsvarar en lägenhet på 2,5 RoK. En spiraltrappa mitt i huset förbinder våningarna, och bjälklaget mellan kök och vardagsrum är delvis öppet för att skapa en känsla av rymd.

Man måste inte nödvändigtvis bygga på marken. Vi kan lära av djuren; många djur och fåglar bygger sina bon i träd, under takpannor eller i klippskrevor – ovanför marken. Det kan vi människor också göra – bygga bostäder ovanför den sällsynta och dyra markytan. - Nestinbox

Inspirationen kommer ifrån djuren. Nestinbox tycker att vi människor har mycket att lära. Vi slåss om yta i städerna och markpriserna är skyhöga. Men i och runt skandinaviska städer och städer i andra bergrika områden finns det gott om berg och klippväggar. Utmärkta platser att bosätta sig på, enligt upphovsmännen. Faktum är att arkitekterna utgick ifrån just en fågelholk. En hög trälåda med ett enkelt sluttande tak utvecklades till en fullvärdig bostad för 1-2 personer.

Tanken är att husets stomme ska ha en bärande konstruktion som fästs in i klippväggen, så att huset hänger fritt i luften – precis som en fågelholk. Entrén sitter baksidan som är vänd mot berget, och nås via en spång.
 
Nytänkarna bakom Nestinbox utmanar våra föreställningar om hur en bostad ska se ut med de uppmanande orden;

Låt åtminstone dina tankar få vingar och tänka dig möjligheten att kunna bo som en fågel!

 

Läs mer på Nestinbox.se

Foton och bilder: Nestinbox

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64