BoKlok Älmhult

IKEA bygger hus åt landets kommuner

Vi på Sustend gratulerar BoKlok till att vara en av vinnarna i Sveriges kommuners och landstings upphandling för bostadshus. BoKlok är ett av fyra företag som får ett ramavtal för att leverera bostäder till Sveriges kommuner. Upphandlingen syftar till att skapa förutsättningar för kommunerna att kunna bygga bostäder snabbt och kostnadseffektivt. BoKlok var det företag som placerade sig allra högst med avseende på hållbarhet.

Idén uppkom på 1990-talet. IKEAS grundare Ingvar Kamprad och Skanskas dåvarande VD Melker Schörling bestämde sig för att det måste vara möjligt att erbjuda även människor som inte är högavlönade en bra bostad till ett rimligt pris

-Vi är väldigt glada att vi valts ut. Det känns särskilt bra att vi blev högst rankade inom hållbarhet eftersom vi vill vara det självklara hållbara boendealternativet för människor med vanliga inkomster, säger Bengt Fardelius, Chef affärer på BoKlok. Det här är ett tydligt steg för att lösa bostadsbristen och en bra möjlighet för oss att bidra. Att vi valts ut visar att vi är väldigt konkurrenskraftiga när det gäller kostnader, arkitektur och flexibilitet.

 

BoKlok: Ett samarbete mellan IKEA och Skanska

BoKlok är ett boendekoncept som är utvecklat av Skanska och IKEA. Tanken är att bygga hållbara bostäder med god design till ett pris som de flesta har råd med. Processen förenklas genom att man har ett antal standardhus där i princip endast fasaden varierar, och på så sätt kan byggnadsdelarna massproduceras på samma sätt som IKEA-möbler. Husen byggs sedan samman i fabrik och lyfts på plats.

BoKlok Älmhult

En av BoKloks husmodeller: Göteborg

En stomme från Skanska skulle få inredning ifrån IKEA och sättas samman i fabrik istället för att byggas på plats. Boendeytan skulle planeras in i minsta detalj så att folk inte behövde betala hyra för onödig yta som bara används som transportsträcka. Varje hörn skulle komma till nytta.

Idén uppkom på 1990-talet. IKEAS grundare Ingvar Kamprad och Skanskas dåvarande VD Melker Schörling bestämde sig för att det måste vara möjligt att erbjuda även människor som inte är högavlönade en bra bostad till ett rimligt pris. Detta skulle uppnås genom effektiv serieproduktion och höga volymer. En stomme från Skanska skulle få inredning ifrån IKEA och sättas samman i fabrik istället för att byggas på plats. Boendeytan skulle planeras in i minsta detalj så att folk inte behövde betala hyra för onödig yta som bara används som transportsträcka. Varje hörn skulle komma till nytta.
Projektet startade genom att man helt enkelt frågade målgruppen vad de önskade av sitt boende och hur mycket de hade råd att lägga på sin hyra. Först därefter påbörjades arbetet på ritbordet. 1997 var de områdena med BoKlokhus klara i Helsingborg. Stockholm, Örebro och Sundsvall och de gjorde succé. Sedan dess BoKlok utökat med fler husmodeller och förbättringar görs kontinuerligt.

Idag har över 5000 BoKlokbostäder sålts. De flesta runt om i Sverige, men även i Danmark, Norge, Finland, Tyskland och Storbritannien.

 

BoKlok har underhållsplaner från Sustend AB

Sustend fick i uppdrag att upprätta konceptuella underhållsplaner för BoKloks prefabricerade hus av typen “Älmhult” och ”Göteborg”. Underhållsplanerna beskriver det underhåll som behövs för att vidmakthålla fastighetens standard och kvalitet på lång sikt, samt hur detta kan finansieras och genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt.

Det ramavtal som BoKlok nu får innebär att det kan bli aktuellt att uppföra bostäder åt fler än 900 kommuner. Sustend gratulerar och önskar lycka till, och hoppas på att underhållsplanerna kommer till god användning!

Läs mer:

Sustend Underhållsplan

Malin Alstersjö
ma@sustend.se