Köp ett halvt hus – bygg resten själv!

Vita radhus från Elemental
En av hustyperna innan några boende har flyttat in.

Den chilenske arkitekten arkitekten Alejandro Aravena brinner för att lösa bostadsfrågan för socioekonomiskt utsatta grupper. Hans arkitektbyrå, Elemental, har tagit fram ett koncept som ger människor med svagare betalningsförmåga en möjlighet att bosätta sig i områden där bostadspriserna annars vore för höga. Resonemanget är att om människor bara har råd med halva priset så ska de kunna köpa ett halvt hus. Därefter kan de själva färdigställa huset när de har råd, och efter sin egen smak och budget.

Idén är nyskapande och intressant. Ett av de största problemen med dagens nyproduktion av bostäder är att så få har råd att köpa de nybyggda lägenheterna. Alternativet att köpa ett halvt hus kan göra att blandningen av invånare som befinner sig i olika livssituationer blir mer heterogen i många områden.  Det kan leda till större rörelse på bostadsmarknaden och i förlängningen minska bostadsbrist och segregation. Bostadsområden med invånare i blandade åldrar, varierande familjeförhållanden och med varierande ekonomi har visat sig vara gynnsamt för samhällsklimatet och minska problemet med allt för omfattande gentrifiering och växande utanförskapsområden.

Eftersom smaken är som baken så lär också bostadsområdena bli allt annat än enformiga och variationslösa när de boende får sätta sin helt egna prägel på halva sitt hus.

Tilldelades Göteborgspriset för hållbar utveckling 2017

Alejandro Aravena tilldelades den 22 november 2017 Göteborgspriset för hållbar utveckling, ett internationellt pris som delas ut årligen med syfte att uppmärksamma personer eller organisationer som gör insatser för hållbar utveckling och som är viktiga förebilder i frågan.

En del av Juryns motivering löd:

Alejandro Aravena är en nytänkande chilensk arkitekt som, tillsammans med kollegorna i sitt ”Do-Tank-företag” Elemental, tillämpar en designfilosofi som går ut på att involvera invånarna som en del av lösningen och inte bara se dem som ett problem – att bygga förtroendebroar mellan människor, företag och de styrande. De tre dimensionerna i en hållbar utveckling – den sociala, miljömässiga och ekonomiska – balanseras i en process som bygger på delaktighet. Alejandro Aravena och kollegorna i Elemental hävdar att med rätt design handlar hållbarhet enbart om att använda sitt sunda förnuft. Resultatet är ofta enkla lösningar på komplexa utmaningar.

”Vi arbetar inte med välgörenhet”

Vita radhus med tillbyggnader
Samma hustyp som ovan när boende har flyttat in och byggt till.

Alejandro Aravena säger bestämt att det inte är moraliska skäl som ligger bakom hans och hans medarbetares arbete.

”Vi började inte arbeta med social housing på grund av någon form av moralisk överlägsenhet eller att vi kände samhällsansvar, eller för att detta är vad arkitekter borde göra eller inte göra”, säger Aravena. Han uppmanar istället arkitekter världen över att se de globala problemen som möjligheter att utmana sina förmågor.

”Dessa svåra och komplexa problem kräver en professionell synvinkel, inte professionell välgörenhet. Om du tror att du är duktig inom ditt område, låt oss då sätta dina kunskaper på prov inom dessa utmanande områden”.

Alejandro Aravena har lagt ut många av sina projekt som ”open source” så att vem som helst gratis kan ta del av dem och utveckla dem. Olika länder har olika byggnadsregler och krav, och på detta sätt kan husen anpassas efter landet de ska byggas i. Husen blir också billigare om det inte krävs en dyr arkitektfirma som gör allt arbete helt ifrån grunden.

Professionalitet i all ära, men nog gömmer det sig ändå en filantrop i Alejandro Aravena.