Kostnadsfri introduktionskurs för brf-styrelser

mugg-sustendSom styrelse i er bostadsrättsförening har ni chansen att ta rejäla beslut som påverkar fastigheten under hela dess livslängd. Därför anordnar vi kostnadsfria brf-kurser under sommaren och hösten 2013.

Med rätt förvaltning och sunda beslut kommer ert hus kunna ge ett vackert, tryggt och ekonomiskt boende för många generationer framöver. För att värna om fastighetens och de boendes bästa är det bra om styrelsen har god kontroll över de grundläggande frågorna.

  • Hur arbetar man aktivt med underhållsplanering för att minska föreningens underhållskostnader, minimera risken för obehagliga överraskningar i framtiden samt undvika plötsliga avgiftshöjningar?
  • Hur kan den tekniska förvaltningen struktureras på bästa sätt?
  • Hur skapar man ett trivsamt och effektivt styrelsearbete i en brf?
  • Hur organiserar man arbetet och lägger upp den årliga arbetsprocessen?
Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64