Verdandi i Uppsala

Brf Verdandi har en mycket vacker fastighet från slutet av 1920-talet. Den nordiska klassicismen som rådde under 1920- och 30-talet var inspirerad av antikens grekiska tempel och det tidiga 1800-talets arkitektur. Underhåll och renovering av en sådan byggnad kräver varsamhet och respekt för husets originalutförande. I samband med att det sprängdes i närheten på grund av nybyggnation fick Brf Verdandi problem med sprickor i fasaden. Sprickorna måste lagas med största försiktighet för att inte omkringliggande puts skulle skadas ytterligare. Det var också mycket viktigt att lagningen utfördes på ett sådant sätt att lagningarna inte skulle vara synliga på husets mycket estetiska putsfasad.

Samtidigt som putsfasaden renoverades och tvättades på vissa ställen genomfördes underhåll av stålsmide och trall på balkongerna, samt målning av dörrar, fönster, entrépartier, bleck och plåtdetaljer.