Verdandi i Uppsala

Varsam lagning av Brf Verdandis vackra putsfasad

Brf Verdandi har en mycket vacker fastighet från slutet av 1920-talet, i en arkitekturstil kallad Nordisk Klassicism. Den nordiska klassicismen, som dominerade svensk arkitektur under 1920- och 30-talet, var inspirerad av antikens grekiska tempel och det tidiga 1800-talets arkitektur. Byggnadernas fasader har många vackra och estetiska detaljer. Efterliknandet av templens pelare och kolonner är karakteristiskt för arkitekturstilen, liksom de små taken ovan fönstren. Underhåll och renovering av en byggnad med så många originaldetaljer kvar kräver varsamhet och stor respekt för husets originalutförande.

I samband med att det sprängdes i närheten på grund av nybyggnation fick Brf Verdandi problem med sprickor i fasaden. Byggnaden har en putsfasad, och sprickorna måste lagas med största försiktighet för att inte omkringliggande puts skulle skadas ytterligare. Det var också mycket viktigt att lagningen utfördes på ett sådant sätt att lagningarna inte skulle vara synliga på husets mycket estetiska putsfasad. Detta kräver mycket stor hantverksskicklighet och är oerhört svårt. Både putsens färg och struktur måste matcha perfekt för att fasaden inte ska se fläckig ut. Sustends projektledare säkerställde att arbetet utfördes korrekt och med hög noggrannhet.

Samtidigt som putsfasaden renoverades och tvättades på vissa ställen genomfördes underhåll av stålsmide och trall på balkongerna, samt målning av dörrar, fönster, entrépartier, bleck och plåtdetaljer.

Läs mer:

Putsad fasad | Att underhålla, laga och renovera en putsfasad

Är sprickan farlig?

Anlita en projektledare redan i idéstadiet

Sustend projektledning

Sustend Projektledning steg för steg