Gårdsten 73:1 | Stambyte

Sustends Uppdrag: Projekterings- och projektledning

Projekttyp: Stambyte med komplett badrumsrenovering

Förutsättningar: 101 lägenheter med kvarboende hyresgäster

Entreprenadsumma: 29 000 000 kr

 

< Tillbaka till referenssidan