Upplands-Brohus

Skolor, förskolor, lägenheter och butiker

Upplands-Brohus, som ägs av Upplands-Bro kommun äger och förvaltar drygt 2 100 lägenheter. Företaget förvaltar också kommunens fastighetsbolag, Kommunfastigheter, som äger skolor, förskolor och andra verksamhetslokaler. Jenny Byberg ansvarar för underhållsplanerna i beståndet för de båda bolagen. Till sin hjälp har hon Sustend Underhållsplan. Läs mer om Upplands-Brohus på deras hemsida.

Jenny Byberg, Upplands-Brohus

På bilden: Jenny Byberg

Jenny Byberg är fastighetsingenjör och ansvarig för underhållsplaneringen av Upplands-Brohus fastighetsbestånd.

 

Om Upplands-Brohus

Upplands-Brohus äger och förvaltar 2 140 lägenheter (varav ca 150 är lägenheter i särskilda boenden). Den totala lägenhetsytan uppgår till cirka 140 000 kvadratmeter och lokalytan till cirka 25 000 kvadratmeter. Samtliga lägenheter och lokaler finns i Bro och Kungsängen, Upplands-Bro kommun. (Källa: Om Upplands-Brohus, 2018.)

Jenny Byberg ansvarar för underhållet av hela fastighetsbeståndet

Jenny Byberg är fastighetsingenjören som gillar att ha många bollar i luften, vilket är en stor fördel i yrkesrollen. Hon ansvarar nämligen för underhållet av alla fastigheter i Upplands-Brohus stora fastighetsbestånd.

Upplands Brohus ägs av Upplands Bro Kommun och förvaltar även kommunens fastighetsbolag, Kommunfastigheter.

Effektiv och strukturerad budgetering

"En uppenbar nytta med underhållsplanerna Sustend tagit fram åt oss är att underhållsplaneringen underlättar budgeteringen", säger Jenny Byberg.

Underhållsplanerna listar alla kommande underhållsåtgärder för fastigheterna under ett valt tidsspann. För varje åtgärd finns en förväntad kostnad. Totalsumman per år blir underlag för planering och budgetering.

"Det är väldigt mycket att hålla koll på. Därför är underhållsplanerna en viktig grund för oss som ger arbetet struktur", fortsätter Jenny.

Logo på huvudkontorets fasad för Upplands-Brohus

Projektindelningar i underhållsplanerna underlättar förvaltningen

Jenny tycker att det är roligt att kunna följa projekten från start till mål. Att se resultatet när en fastighet upprustats och hur mycket det uppskattas av de människor som brukar fastigheten.

Utifrån planerna som Sustend tagit fram för Upplands Brohus kan Jenny och hennes kollegor jobba ännu mer förebyggande. På så sätt minimeras andelen eftersatt underhåll i framtiden.

Att få överblick över alla fastigheternas status effektiviserar beslutsprocesserna, menar Jenny: "Underhållsplanerna talar ju om för oss hur fastigheterna mår".

Överblicken och strukturen underlättar också för att samordna projekt. Genom att hantera underhållsplanerna digitalt i Planima sparas historik för framtiden, vilket bäddar för ännu smidigare projekthantering i framtiden.

Digital uppdatering och smidig hantering i Planima

"Det bästa med Planima är strukturen och att det är jätteenkelt. Det är bara att logga in och börja använda direkt", säger Jenny.

I Planima får hon överblick över kostnaderna. De fyra förvaltarna ser direkt fastigheternas status och de kommande projekten. Eftersom alla kan vara inne och arbeta parallellt har de alltid tillgång till varandras information.

Full koll på fastigheternas status?

Sustends byggkonsulter har svaren

En effektivare, roligare och lönsammare vardag kan vara närmre än du tror. Kontakta oss via formuläret så berättar vi mer! Eller ring oss på 010-175 69 09!