Magnus Klintenberg i Fokus Bostadsrätt

Besiktningsman Magnus Klintenberg

Besiktningsmannen Magnus Klintenberg har sett många skräckexempel på hur föreningar ovetandes har misskött sina fastigheter.

När tematidningen Fokus Bostadsrätt behövde expertkonsultation till sin artikel om underhållsplanering föll valet på vår erfarne byggkonsult och besiktningsman Magnus Klintenberg.

Artikeln behandlar vikten av att upprätta en detaljerad underhållsplan som fungerar som en mall för bostadsrättsföreningen. Det framkommer att okunskapen bland bostadsrättsföreningar när det gäller underhållsplanering fortfarande är alltför stor. Man vet inte hur viktig underhållsplanen är, hur den ser ut eller vad den ska innehålla.

Underhållsplanen ska beskriva vad som behöver göras, när det ska ske och vad det kommer att kosta. På så sätt kan den rätta avsättningen som bostadsrättsföreningen ska göra till sin underhållsfond beräknas. Magnus Klintenberg, certifierad besiktningsman, berättar i artikeln om skräckexempel han stött på genom åren. Föreningar som varit för naiva, haft för mycket självtillit eller prioriterat fel. ”Jag tänker speciellt på en gammal förening från 50-talet som var så stolt över sin väldigt goda ekonomi. De hade så mycket pengar att de till och med hade börjat investera i obligationer. Men när jag fick uppdraget att göra en besiktning av fastigheten samt upprätta en underhållsplan där så kunde vi konstatera att det eftersatta underhållet översteg de bankmedel som föreningen hade” säger Magnus Klintenberg till Fokus Bostadsrätt.

Läs mer om hur Sustend Byggkonsult kan hjälpa din bostadsrättsförening

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64