Renströmska Sjukhuset, Brf Renströmska Villan

Månadens byggnad – Renströmska Sjukhuset

Renströmska Sjukhuset ligger vackert beläget högst upp på Sanatoriegatan i stadsdelen Kålltorp i Göteborg. Närheten till stadsbebyggelsen kan knappt skönjas där den pampiga byggnaden ligger inbäddad i grönska, med fantastisk utsikt över parken nedanför. Sedan 2010 har sjukhuset tjänat som boende och tillhör Bostadsrättsföreningen Renströmska Villan.  Förutom att vara ett vackert hus har Renströmska Sjukhuset också en intressant historia. Det var exempelvis sjukhuset som gjorde att det vi nu kallar stadsdelen Kålltorp i Göteborg kom att tillhöra Göteborgs stad.

Renströmska Sjukhusets historia

Renströmska Sjukhuset byggdes ursprungligen för att tjäna som lungsotssanatorium, dvs ett sjukhus särskilt avsett för behandling av patienter med tuberkolos. Under 1800- och början av 1900-talet härjades Göteborg och andra tätbefolkade städer svårt av tuberkolosen, och vården var otillräcklig. Den bästa behandlingen ansågs bestå av den ”hygienisk-dietistiska” sanatoriekuren som främst bestod av vila, frisk luft och näringsriktig mat. Förslaget att bygga sjukhuset, ’Sanatorium å Kålltorp’ som det då kallades, framlades 1903 av stadsläkaren i Göteborg. Göteborgs stadsfullmäktige godtog förslaget och beslutade att Renströmska fonden, vars syfte var att stödja ”snyggheten, sundheten och hälsovården” i Göteborg skulle bidra med 300 000 kr till byggnationen. Sanatoriet skulle uppkallas efter fondens grundare, Sven Renström, och fick således namnet Renströmska Sjukhuset.

parkenPlatsen man ville bygga Renströmska Sjukhuset på låg emellertid i Kålltorp i Örgryte socken vilket utgjorde ett hinder för att byggnationen skulle kunna finansieras av Renströmska fonden. Eftersom Svens Renströms testamente påbjöd att fondens medel skulle gå till verksamheter inom stadens gränser kunde inga pengar utdelas och byggnationen av Renströmska Sjukhuset fördröjdes. Lösningen blev så småningom att området Kålltorp helt enkelt köptes upp och införlivades med staden, vilket skedde 1908.
Nu kunde arbetet med sanatoriet fortskrida och arkitekten Ernst Torulf, som sedermera fick en gata i Kålltorp uppkallad efter sig, fick det ärofyllda uppdraget att rita Renströmska Sjukhuset. Sanatoriet invigdes den 21 april 1913 och hade då 190 vårdplatser. Sjukhuset kom senare att utökas med fler vårdplatser i paviljonger som byggdes i närheten.

Mot mitten av 1900-talet hade förekomsten av tuberkulos Trapphus i Renströmska Sjukhuset, Brf Renströmska Villanminskat drastiskt. Förutom att bättre behandlingsmetoder mot tuberkolos hade utvecklats hade man också lyckats ta fram ett effektivt vaccin mot sjukdomen. Verksamheten i Renströmska Sjukhuset ändrade då karaktär och man övergick till att vårda även patienter med andra hjärt- och lungsjukdomar. Från och med 1955 fanns förutom lungkliniken också en thoraxkirurgisk avdelning. 40 år senare, 1995, förflyttades verksamheten till Sahlgrenska Sjukhuset. Sjukvårdsverksamheten i Renströmska Sjukhuset upphörde helt 2004 och byggnaden utrymdes.

Därefter stod sanatoriet tomt. Under ett par tillfällen användes lokalerna för filminspelning, men största delen av tiden stod byggnaden öde och utgjorde ett fantasieggande objekt för utövare av urban exploration och människor som intresserade sig för det ockulta. Sjukhuset klarade sig dock relativt bra från nyfikna inkräktare då det var väl igenbommat och larmat.

Renströmska Sjukhuset blir Brf Renströmska Villan

Väggmålning i original - Renströmska Sjukhuset2006 övergick Renströmska Sjukhuset Göteborgs kommuns ägo.  Det resulterade i att Renströmska Sjukhuset fick en ny chans att ståta med sin prakt, fast med ett helt nytt och annorlunda syfte – att tjäna som boende. Byggnaden genomgick en omfattande renovering och ombyggnation och omvandlades till en av Göteborgs mest attraktiva bostadsfastigheter med 57 moderna lägenheter. Den ägs nu av Bostadsrättsföreningen Renströmska Villan som flyttade in 2010.

 

Brf Renströmska Villan anlitade Sustend för underhållsplanering av fastigheten 2012 och har sedan dess varit en återkommande kund. Det är roligt att se att det vackra Renströmska Sjukhuset nu blir omhändertaget av en bostadsrättsförening som bemödar sig om att sköta om och förvalta sin fastighet på det sätt den förtjänar.

Läs mer:

Om Renströmska Sjukhuset på Wikipedia
Underhållsplan Brf Renströmska Villan
Sustend Underhållsplan

Malin Alstersjö
ma@sustend.se