Fasad med rosettfönster - Sofia Kyrka

Månadens byggnad: Sofia Kyrka, sveriges hippaste kyrka

På toppen av SoFo (South of Folkungagatan), Södermalm står Sveriges hippaste och kanske mest igenkännliga kyrka

Sofia Kyrka är väl synlig där den tronar på en höjd i Vitabergsparkens norra del, där den utgör en viktig del av Södermalms stadssilhuett. I Sveriges kanske trendigaste stadsdel omges en av Sveriges mest majestätiska kyrkor av unga människor på picknick, föräldraledighetspromenader och livliga hundgårdar.

Flygfoto av Sofia Kyrka

Bild: Sthlmsflygfoto, Niklas Ekström – Wikimedia Commons

Sofia Kyrka är uppkallad av Oscar II:s gemål, Sofia av Nassau.  Man får förmoda att hon måste ha blivit väldigt nöjd med detta, för Sofia Kyrka är fullkomligt magnifik och anstår i allra högsta grad en drottning. Som nybyggd blev kyrkan initialt kritiserad för att ha alltför stora influenser ifrån tysk kyrkoarkitektur, men det är inte orimligt att tänka sig att arkitekten gjorde detta val eftersom drottning Sofia faktiskt härstammade från Tyskland.

I slutet av 18oo-talet hade Katarina Församling blivit så pass stor man ansågs att församlingen behövde delas, och en ny kyrka byggas. 1896 köptes en tomt för en ny kyrka i Vitabergsparken. Det låg en del gamla träkåkar kvar, men de flesta av dessa revs för att ge plats åt den nya kyrkan. Några av stugorna, varav de flest är byggda på 1700-talet, har dock bevarats, vilket sätter sin prägel på området.

 

Sofia Kyrka tog den tyska kyrkoarkitekturen till Södermalm

1899 utlystes en arkitekturtävling för den nya kyrkan. Den skulle, likt Katarina Kyrka, vara en centralkyrka, dvs bestå av fyra lika långa korsarmar som möttes i mitten. 1200 personer skulle få plats. Den skulle byggas av tegel och taken skulle vara av koppar. I övrigt hade arkitekterna fria händer.

Ritning av Sofia Kyrka

Fasadritning av Sofia Kyrka med Oscar II:s signatur under ordet “Gillas”.

Kung Oscar II gav sitt gillande på den fantastiska fasadritningen av det vinnande bidraget, som skapats av arkitekten Gustaf Hermansson.  Byggnationen startade 1902 och fyra år senare, den 18e mars 1906, skedde invigningen. Det dröjde dock tio år innan Sofia församling formellt bildades, vilket skedde 1917.

Karakteristiska element är torngrupperingar, arkader och bågfriser. Sofia Kyrka för nästan tankarna till ett sagoslott med sina tinnar och torn, spetsiga gavlar och höga, välvda fönster.

Gustaf Hermansson hade ritat en kyrkobyggnad med en exteriör som hade sin förebild i Rhenlandets romanska kyrkoarkitektur, en stil som i Sverige kom att kallas rhenländsk övergångsromantik.  Karakteristiska element är torngrupperingar, arkader och bågfriser. Kyrkan för nästan tankarna till ett sagoslott med sina tinnar och torn, spetsiga gavlar och höga, välvda fönster.

Sofia Kyrka exteriört

Likt en pyramid sträcker sig Sofia Kyrka högre och högre upp mot himlen.

Sofia Kyrka ger ett tungt och stabilt intryck. Basen är bred och kyrkan sträcker sig högre och högre mot himlen ju närmare mitten man kommer, och har närmast formen av en pyramid. Kyrkan vilar på en sockel av släthuggen granit. Graniten återkommer i kyrkans detaljer såsom strävpelare, portaler, fönsteromfattningar och takfot. Resten av fasaden består av en gulskiftande sandsten.

Interiört är dessvärre inte lika mycket kvar av originalutförandet. 1948-1951 renoverades kyrkans interiör, och mycket förändrades. Bland annat försvann väggmålningarna, och en ny predikstol tillkom. Dopfunten och glasmålningarna av Olle Hjortzberg fick dock vara kvar.

Vi på Sustend är mycket glada över att få förtroendet att underhållsplanera denna fantastiska byggnad, precis som vi tidigare fått äran att jobba med dess föregångare och underhållsplanera Katarina Kyrka.  Med hjälp av Sustend Underhållsplan kommer Sofia Kyrka kunna fortsätta tjusa och fascinera oss med oförändrad prakt.

Malin Alstersjö
ma@sustend.se