Nu tar de unga över i brf-världen

Att yngre människor bara vill ha ett sorglöst boende och inte är villiga att ta ansvar för den fastighet de bor i är en fördom som nu kan förpassas till historien. Organisationen Bostadsrätterna presenterade nyligen resultatet av en undersökning som visar att nästan hälften av bostadsrättsinnehavarna som är under 29 år kan tänka sig att gå med i styrelsen i sin bostadsrättsförening.

Detta är faktiskt en större procentuell andel än någon annan åldersgrupp. Med tanke på vilka svårigheter många föreningar har med att tillsätta styrelsen är det mycket glädjande att se att den yngre generationen vill engagera sig i så stor utsträckning. Däremot är det många yngre bostadsrättsinnehavare som inte känner till hur tillsättandet av styrelsen fungerar, och känner sig osäkra på hur de ska gå till väga om de vill delta i styrelsearbetet.

Nyckelresultat från undersökningen

49 % av respondenterna under 29 år kan tänka sig att gå med i styrelsen.
56 % vet inte hur man går tillväga för att gå med i styrelsen.

Anledningar till att man vill gå med i styrelsen är främst (ålder upp till 29 år):

– Att vara med och påverka 79 %
– Få information/insyn 53 %
– Socialt/lära känna grannarna 41 %
– Intressant/spännande 38 %
– Jag kan tillföra kunskap/kompetens 35 %

Anledningar till att man inte vill gå med i styrelsen är (ålder upp till 29 år):

– Ointresse av styrelsearbetet som sådant 59 %
– Det kräver mycket tid/ arbete/ ansvar 58 %
– Tidsbrist 54 %
– Ointresse av umgänget/ personerna som sitter i styrelsen 39 %
– Styrelsearbetet verkar svårt/ komplexa lag och regler 18 %

 

Till dig som är intresserad av att gå med i styrelsen i din förening:

De flesta bostadsrättsföreningar har en valberedning som på årsstämman presenterar aktuella kandidater till styrelsen. Alla medlemmar kallas till stämman, men det är frivilligt att närvara. På stämman röstar närvarande medlemmar in kandidaterna i styrelsen. Ofta är det svårt att få ihop tillräckligt många som vill engagera sig i styrelsearbetet, så möjligheten att du väljs in är mycket stor. Information om valberedningen och hur man anmäler sitt intresse bör skickas ut till alla medlemmar inför varje årsstämma.

De som sitter i styrelsen är sällan proffs, även om de kan ha samlat på sig erfarenhet och kunskap under den tid de varit styrelsemedlemmar. Du ska således inte känna att du inte har något att tillföra bara för att du inte har tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Det är tvärtom mycket viktigt att nya medlemmar kontinuerligt kommer in i styrelsen och får tillgodogöra sig erfarna ledamöters kunskap så att det inte uppstår något informationsglapp när ledamöter som suttit länge i styrelsen eventuellt avgår.

De bästa styrelserna består av en mix av personer med olika bakgrund, livssituation och ålder. Dra dig inte för att ansöka till styrelsen bara för att du inte tror att du har något gemensamt med tidigare ledamöter. Det är ofta både lärorikt och trevligt att lära känna sina grannar lite bättre!

Vi på Sustend tycker att det är glädjande att se att den yngre generationen intresserar sig för fastighetsförvaltning. Det innebär att våra fastigheter, såväl nybyggda som äldre, kommer bli fortsatt väl omhändertagna i framtiden!