Nya toaletter ska sätta (s)prutt på jordbruket!

Nu ska mänsklig avföring bli gödsel och användas i det svenska jordbruket. Nya vakuumtoaletter som separerar urin och avföring ska installeras i 30000 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Det nya gödslet kommer bli näringsrikt och rent och inte uppblandat med hushållskemikalier, till skillnad från det avloppsslam som idag återförs till jordbruksmark. Vanligtvis hamnar avföringen från toaletten i avloppssystemet tillsammans med vatten från diskho, tvättfat och disk- och tvättmaskiner, men nu ska alltså avloppsvattnet från bad, disk och tvätt gå till reningsverket medan urin och avföring samlas upp i separata tankar.

PotatisåkerEnligt Vetenskapsradion som rapporterar om projektet ligger de största svårigheterna i att få toalettbesökarna att acceptera nymodigheterna. Tidigare försök med miljövänliga, alternativa toaletter har visat sig inte vara särskilt populära hos användarna.

Ska vi lyckas rädda miljön får vi dock lära oss att anpassa oss till miljövänligare alternativ, som kanske inte alltid är lika bekväma. Tänk ändå att vårat bajs kan komma till riktigt god nytta. Det är inte skit!

Läs mer på Vetenskapsradions hemsida

Malin Alstersjö
ma@sustend.se