Nytt segment: Industriföretag!

s_Factory_1_634341024000000000Efter ett lyckat samarbete med B&B Tools inleder lanserar vi nu en rad tjänster anpassade för industriföretag.

Vår affärsidé är att Sustends byggkonsultverksamhet ska utgöra en komplett supportfunktion i byggandet och förvaltandet av fastigheter, där de största övergripande tjänsterna är underhållsplanering, byggledning och fastighetsförvaltning. Denna idé har visat sig vara väldigt uppskattad av våra kunder som ofta utgörs av bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Att enbart behöva ha en kontakt för alla bygg- och fastighetsrelaterade frågor sparar tid och pengar och gör livet som fastighetsägare betydligt enklare.

Vad vi däremot inte anade var att denna idé om en heltäckande supportfunktion passade än bättre för de större industriföretagen. Företag som oftast sitter på enorma fastigheter som tyvärr ofta hamnar i skymundan till förmån för kärnverksamheten. Efter ett lyckat samarbete kring underhållsplanering och fastighetsstrategi med B&B Tools lanserar vi nu tjänster anpassade för industriföretagets specifika situation och behov. Vår unika kombination av kompetenser inom byggteknik, ekonomi och strategi/management gör oss till en värdefull partner för industriföretagets fastighetsförvaltning.

Läs mer om våra nya tjänster här.

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64