Smart hinder stoppar fartsyndarna

VAD: Actibump, ett smart farthinder
VARFÖR: Sänk hastigheten utan att straffa laglydiga bilister

Det är ofta angeläget att sänka hastigheten i närheten av våra fastigheter, men hittills har lösningarna främst bestått av farthinder. Dessa är tyvärr i vägen för alla vilket kan väcka irritation och utgöra problem vid ex. snöröjning och ge ett ojämnt trafikflöde.

Actibump farthinder

Actibump erbjuder en enkel lösning: ett farthinder som är helt platt så länge som du passerar i tillåten hastighet. Om du närmar dig hindret över tillåten hastighet sänks hindret ned i marken vilket ger upphov till en kännbar grop. Hindret finns installerat Linköping, Uppsala och på Öresundsbron och har i initiala tester gett tydliga sänkningar i bl.a. medelhastighet och bullernivå.

Som med alla våra tips utgår ingen ersättning till Sustend för denna artikel, vi gör det helt och hållet för att sprida användbar kunskap till våra läsare.

LÄS MER:
Actibump:s hemsida 

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64