Nytt stöd till renovering och energieffektivisering

Nu kan du som är fastighetsägare ansöka om stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar.

Syftet är att stimulera renovering och energieffektivisering av hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. En del av stödet går till en hyresrabatt för hyresgästerna, som administreras av fastighetsägaren, och en del går till fastighetsägaren. Renoveringstakten ska öka så att de boende får en förbättrad miljö. Under 2016 har regeringen avsatt 800 miljoner kronor för stödet. I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit 1 miljard kronor årligen för 2017-2020.

Stödet innehåller en renoveringsdel och en energieffektiviseringsdel. För att kunna söka stödet måste byggnaden finnas i ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar. Det innebär att mer än 50 procent av hushållen har en låg köpkraft. På Boverkets webbplats finns en sökfunktion där du kan se om din byggnad är aktuell för stödet.
Läs mer om stödet och hur man ansöker på Boverkets webbplats.

Här kan du kolla om din fastighet ligger i ett område som kan omfattas av stödet.

Är du som fastighetsägare osäker på hur din fastighet kan energieffektiviseras? Vi hjälper dig! Läs mer om vår Energi- & Miljöanalys.

Malin Alstersjö
ma@sustend.se