Offerputs kan rädda källarväggen

Offerputs kan rädda källarväggen!

Känns den här situationen igen? Mystiska fläckar, konstiga blåsor och puts som rasar ner ifrån källarväggen? Då kan du ha problem med fukt och saltutfällning. Fukt tränger igenom väggen utifrån och tar med sig salt som löses i vattnet på sin väg. När vattnet når ytan på källarväggen avdunstar det. Salterna blir kvar, men kristalliseras och skadar då putsen och murverket bakom genom att spränga sönder dem. Att putsa med vanlig puts, eller bara måla väggen,  räcker inte. Det döljer bara problemet ytterst tillfälligt. I förlängningen kan saltsprängningen orsaka allvarliga problem för husets bärande konstruktion, vilket kan ge stora och dyrbara skador som följd.

I första hand bör naturligtvis grundproblemet med fuktgenomträngning och salt åtgärdas. Varifrån kommer fukten? Är dräneringen inte tillräcklig? Går det att minska förekomsten av salt? Dessa frågor bör ställas, och om möjligt bör åtgärder vidtas. Mer utförliga svar kan enkelt fås genom att låta en expert genomföra en besiktning och fuktmätningar. Men det går inte alltid att helt bli av med fukt och salter på grund av att det är för komplicerat eller helt enkelt för dyrt. Då kan lösningen för väggen vara offerputs!

Vad är offerputs?

Offerputs är, precis som namnet antyder, en slags puts som är tänkt att “offras”. Offerputsen är extra porös och svag, och släpper igenom fukt och salt. Salterna kristalliseras på offerputsens yta istället för i murverket som på så sätt skyddas ifrån saltsprängningar.  Det är sedan viktigt att offerputsen underhålls väl. Den bör rengöras regelbundet, främst genom att borstas, och när den vittrat sönder eller nötts ner till ungefär halva sin tjocklek bör den förstärkas genom att ett nytt lager anbringas. Det är viktigt att tänka på att offerputsen, till skillnad från vanlig puts, absolut inte får målas, eftersom fukt och salter då förhindras att tränga igenom till ytan.

Behöver du hjälp med att bedöma i vilket skick din källarvägg är, vad som bör åtgärdas och om offerputs kan vara en bra lösning för just din fastighet? Kontakta oss och boka en besiktningsman så står vi till tjänst med besiktning och fuktutredning!

 

Läs mer:

Sustend besiktning
Om offerputs på Wikipedia
Om puts på Wikipedia

 

Malin Alstersjö
ma@sustend.se