Category
Underhållsplan
Tags
nyrenässans, putsfasad, Underhållsplan
About This Project

Under våren underhållsplaneringen gått på högvarv här på Sustend. Vi har haft nöjet att få underhållsplanera många fina fastigheter och bland kunderna finns bland andra brf Tegnerlunden nr 49. Denna förening har en mycket vacker fastighet där nyrenässansens formspråk fått tala tydligt, utan återhållsamhet. Typiskt för nyrenässansen var putsade och överdådigt utsmyckade fasader, klassiska element och skuggspel kring fönster och portomfattningar. Fasaden på Tegnérgatan 49 är rikt utsmyckad med pilastrar, bandeffekter mellan våningar och frontoner (små tempelliknande tak) ovanför fönstren. På många hus ifrån denna tid förenklades senare fasaderna genom att utsmyckningarna helt enkelt hyvlades av, därför är det alltid roligt att se ett så välbevarat nyrenässanshus som detta.

Vi hoppas att föreningen med hjälp av sin Sustend Underhållsplan kommer fortsätta ta lika fint hand om sin fastighet i framtiden.