Hemglass
Category
Projektledning, Underhållsplan
Tags
Underhållsplan
About This Project

Hemglass är ett välkänt varumärke för de flesta, som med sina blåa bilar levererar glass och annat gott direkt till våra hem. Givetvis krävs ett gediget logistiknät för att få distributionen att fungera optimalt. En avgörande del av detta är Hemglass depåer där varorna tas emot, lagras och lastas. Att äga sin egen depå har många fördelar, men för också med sig utmaningar i form av fastighetsunderhåll och andra förvaltningsfrågor. För att få en bra struktur på sitt underhållsarbete valdes Sustend Underhållsplan för företag som grundverktyg. Vi genomförde en omfattande teknisk besiktning och upprättade en långsiktig underhållsplan. Genom Sustend Underhållsplan fick Hemglass beslutsfattare en detaljerad bild av fastighetens underhållsbehov och en tydlig guide för hur det ska hanteras på bästa sätt. Tack vare detta underlag kunde beslut snabbt tas om åtgärder och budget.

Vårt arbete fortsatte, som det ofta gör, även efter att planen hade tagits fram. För att få smidiga byggprojekt valdes Sustend Bygg- och projektledning, och Hemglass kan på så vis lugnt lämna över hela genomförandet till Sustends byggledare som projekterar, upphandlar, leder projekten och slutbesiktigar. I skrivande stund har ett antal åtgärder utförts som både säkerställer det tekniska skicket och optimerar logistikflödena i och kring fastigheten. Vi byggkonsulter på Sustend är väldigt glada över att få hjälpa Hemglass att säkerställa framtida glassleveranser i Göteborgsområdet. Med en fastighet som mår bra flyter verksamheten på som den ska.