Renströmska Sjukhuset, Brf Renströmska Villan Trapphus Brf Renströmska Villan Väggmålning i original - Renströmska Renströmska Villan sett ifrån parken
Category
Underhållsplan
About This Project

Brf Renströmska Villan är en av Göteborgs mest unika och exklusiva bostadsrättsföreningar, inhyst i det anrika gamla Renströmska Sjukhuset i Kålltorp i Göteborg. Fastigheten ligger i avskildhet på en grönskande höjd och blickar ut över sanatorieparken nedanför. Med närhet till både rekreationsområden och Göteborgs stadskärna är detta ett boende som attraherar många.

Renströmska Sjukhuset byggdes 1930 och sjukvårdsverksamheten fortgick ända till 2004. Några år senare genomgick sjukhuset en total förvandling. Från utsidan syns ingen stor skillnad mot när Renströmska Sjukhuset var verksamt som lungsotssanatorium, men invändigt har fastigheten genomgått en omfattande ombyggnation och renovering. Trots omfattningen av ombyggnationen har stor hänsyn tagits till husets ursprungliga utförande.  Moderna tekniker och material har varsamt och respektfullt kombinerats med husets ursprungliga utförande. Resultatet är ett magnifikt bostadshus med 57 unika lägenheter med hög standard, beläget i sin egna park i Göteborgs utkant.

 

Brf Renströmska Villan valde Sustend Underhållsplan med uppdateringsavtal

När Renströmska Sjukhuset 2010 övertogs av Brf Renströmska Villan och det var dags för den nytillträdda styrelsen att lägga en långsiktig grund för fastighetens tekniska förvaltning anlitades Sustend, som då fortfarande hette Rejäl Byggkonsult, för att upprätta en 30-årig underhållsplan för huset. Resultatet gav styrelsen en konkret checklista över kommande underhållsåtgärder. Underhållsplanen visade exakt vilka underhållsåtgärder som behövde utföras, när detta varje åtgärd borde ske samt med vilka intervall. Alla underhållskostnader specificerades och resulterade i en analys med nyckeltal och en rekommendation av hur mycket de redan nu måste sätta av till bostadsrättsföreningens underhållsfond för att ha tillräckliga medel för framtida underhåll av sitt unika hus. Utöver de rent underhållsmässiga aspekterna kunde vi även bidra med värdefull rådgivning i garantiprocessen för ombyggnationen vilket sparade föreningen betydande pengar och bekymmer.

Nu är Brf Renströmska Villan en återkommande kund då de klokt nog har valt vårt uppdateringsavtal som innebär att vi årligen kommer ut och stämmer av vad som hänt under året, gör en snabb besiktning av eventuella problemområden, uppdaterar underhållsplanen samt bistår med viss rådgivning inför nästa års underhållsåtgärder.
Läs mer om Renströmska Sjukhuset och dess intressanta historia i vår blogg: