Takbesiktning Volvo
Category
Underhållsplan
About This Project

För det omfattande arbetet att besiktiga och planera underhållet av ca 120 000 kvadratmeter tak på Volvo Lastvagnars anläggning i Tuve anlitades en byggkonsult från Sustend. Underhållsplanen integrerar underhållsåtgärder med kostnader för samtliga delar i ett och samma dokument och utgör ett enkelt och tydligt verktyg för den långsiktiga fastighetsförvaltningen.

Anläggningen i Tuve består av ett stort antal byggnader vilket kräver ett välkoordinerat och strukturerat underhållsarbete. För att uppnå detta valdes Sustends enkla och tydliga takbesiktning med tillhörande underhållsplan. Volvo Lastvagnar har nu fått ett perfekt verktyg som kan användas för bland annat översikt, finansiering, budgetering, som beslutsunderlag, för upphandling m.m. Allt i ett enda grepp och från en enda rejäl partner.