Brf Fjällsidan
Category
Underhållsplan
About This Project

Brf Fjällsidan i Mölndal skaffade sig en Sustend Underhållsplan och får nu en utmärkt grund för en ekonomisk och bekymmersfri fastighetsförvaltning.

På Hagåkersgatan i Mölndal ligger Brf Fjällsidan, en vacker och välbevarad fastighet i typisk 50-talsarkitektur. När styrelsen bestämde sig för att inleda en effektiv och ekonomisk förvaltning föll valet på Sustend Byggkonsult och en Underhållsplan Total.

En Sustend Underhållsplan Total är mer än bara en underhållsplan. Först görs en grundlig besiktning av fastigheten. I en enkel och tydlig besiktningsrapport guidas läsaren genom fastighetens samtliga delar och statusen beskrivs utförligt med ord och bild. Därefter fastslås exakt vilka underhållsåtgärder som ska göras, när de ska ske och hur mycket de kommer att kosta. Med hjälp av en likviditetsanalys av fonden för periodiskt underhåll får sedan styrelsen en konkret rekommendation om hur de boendes avgifter ska dimensioneras för att finansiera det planerade underhållet. Enkelt och tydligt.

Utöver planens vanliga underhållsaspekter innehåller en Underhållsplan Total även ett omfattande kapitel om energi- och miljöåtgärder. Där presenteras en rad åtgärder föreningen kan ta för att spara energi och bli miljövänligare. Varje åtgärd har en detaljerad kostnadsbedömning och beräkning av paybacktid samt beskrivning av andra viktiga aspekter. Helt enkelt ett utmärkt beslutsunderlag för att bli en miljövänligare bostadsrättsförening.

När det blir dags för de större underhållsprojekten bistår givetvis Sustend med bygg- och projektledning. Vi tar föreningens idéer och önskemål hela vägen från den första tanken till färdigt projekt och säkerställer en hög kvalitet och ekonomiskt genomförande.